Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christina Löfving

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 348
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Christina Löfving

Undervisning Universitetsadjunkt med uppdrag som utbildningsledare och professionshandledare inom Rektorsprogrammet. Uppdrag som handledare inom Samverkan för bästa skola. Har utbildat lärledare/ arbetslagsledare och handleder de mellanledare som har sådana uppdrag. Kursledare inom skolledarutbildningar. Arrangerar konferensen Handleda vidare varje termin. 

Studier Jag har en master i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, Studien Lärare som leder sina kollegor handlar om vad mellanledare har för uppfattningar om de mötespraktiker där de ingår, samt vad de har för behov när det gäller att utvecklas inom sitt mellanledaruppdrag. 

Nyckelord aktionsforskning, mellanledarskap, mötespraktik, rektorers och lärares professionella utveckling och lärande, arbetslag, lärlag.