Länkstig

Christina Löfving

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 348
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Doktorand

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 / Forskningsgången 6, Lindholmen
41296 Göteborg

Om Christina Löfving

Studier För tillfället är jag doktorand med anställning på institutionen för tillämpad IT. Mitt forskningsintresse handlar om vad som villkorar hur lärare praktiskt omsätter policyer om till digital kompetens i sin undervisning och hur elever undervisas om digital kompetens. Jag har en master i pedagogik med inriktning mot skolutveckling och aktionsforskning.

Undervisning Jag är nu tjänstledig från min tjänst som universitetsadjunkt där jag främst hade uppdrag som utbildningsledare och professionshandledare inom Rektorsprogrammet. Jag hade dessutom uppdrag som handledare inom Samverkan för bästa skola. Jag har undervisat inom lärarutbildning och jag har utbildat lärledare/ arbetslagsledare, samt handlett de mellanledare som har sådana uppdrag. Jag har varit med och arrangerat flera konferenser, bland annat Noralf och PopUpDig, samt ansvarat för att arrangera konferensen 'Handleda vidare' varje termin.

Nyckelord digitalisering, digital kompetens, policy enactment, aktionsforskning, undervisningspraktik, lärares professionella utveckling och lärande inom skolan som organisation.