Länkstig

Christina Löfving

Doktorand

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 / Forskningsgången 6, Lindholmen
41296 Göteborg

Om Christina Löfving

Studier För tillfället är jag doktorand med anställning på institutionen för tillämpad IT. Mitt forskningsintresse handlar om skolledarskap och policys kopplat till digital kompetens. Jag har en master i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning; Studien Lärare som leder sina kollegor handlar om vad mellanledare har för uppfattningar om de mötespraktiker där de ingår, samt vad de har för behov när det gäller att utvecklas inom sitt mellanledaruppdrag.

Undervisning Jag är nu tjänstledig från min tjänst som universitetsadjunkt där jag främst hade uppdrag som utbildningsledare och professionshandledare inom Rektorsprogrammet. Jag hade dessutom uppdrag som handledare inom Samverkan för bästa skola. Jag har utbildat lärledare/ arbetslagsledare och har handlett de mellanledare som har sådana uppdrag. Jag har varit kursledare inom skolledarutbildningar och arrangerat konferensen Handleda vidare varje termin.

Nyckelord digitalisering, digital kompetens, aktionsforskning, mellanledarskap, mötespraktik, rektorers och lärares professionella utveckling och lärande, arbetslag, lärlag.