Bild
inspelning med videokamera
Projektet baseras på sekundär användning av videomaterial från undervisningsaktiviteter inom högre utbildning.
Länkstig

Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3.620.000 SEK
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Sociala handlingar såsom rådgivning, instruktion och feedback är socialt känsliga; de implicerar ett moment av normativ värdering och riskerar att utlösa känslomässiga, defensiva reaktioner. Detta utgör ett praktiskt problem i många institutionella sammanhang, såsom utbildning, ledarskap, och hälsovård. Projektets syfte är att utveckla en konceptuell och empiriskt grundad förståelse för hur feedback konstitueras i interaktion, med fokus på hur deltagare förhåller sig till dess känsliga natur, och hur de agerar vid motstånd och dispyter. Projektet baseras på sekundär användning av ett videomaterial som upparbetats under nästan 20 års tid inom ramen för olika projekt, bestående av undervisningsaktiviteter inom högre utbildning; totalt över 500 timmar video, från tolv olika akademiska utbildningssammanhang.