Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kontaktinformation

Telefon
Postadress
Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg
Leveransadress
Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Prefekt: Cecilia Wallerstedt (för närvarande ej i tjänst)

Tillförordnad prefekt/proprefekt: Markus Nivala

Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning: Roger Säljö

Utbildningsansvarig: Annika Edenholm

Administrativ chef: Kristin Martinsson

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer inom institutionens olika verksamhetsområden:

Administrativ chef:
Kristin Martinsson

Budget- och ekonomi

Controller:
Mai Foureaux

Forskningsprojekt:
Sofia Berglén
Christer Lorentzon

Uppdrag:
Sofia Berglén
Christer Lorentzon

Utbildning på forskarnivå:
Desirée Engvall

Utbildning på grund- och avancerad nivå:
Nathalie Rundberg

Forskarutbildning

Desirée Engvall

Förvaltning

Anne Bivall

Inköp

Inköpskoordinator:
Ann-Marie Bengtsson

IT och telefoni

IT-samordnare:
Michael Nilsson
Birgitta Roos Haraldsson

Kommunikation och webb

Malin Behnke

Kursadministration och schemabokning

Samordnare:
Cathrine Lindqvist

Marie Andersson
Ann-Marie Bengtsson
Mia Lockman Lundgren
Johan Thörnblad

Personal

Anne Bivall
Kristin Martinsson

Studievägledning

Lena Wendt
Karin Wester

Uppdragverksamhet

Tillförordnad studierektor, kontaktperson och handläggare:
Birgitta Roos Haraldsson

Handläggare:
Julia Kisch

Kursadministratör:
Michael Nilsson

Ekonom:
Sofia Berglén
Christer Lorentzon

Utbildningshandläggning

Utbildningshandläggare (grund- och avancerad nivå):
Julia Kisch

Forskarutbildningskoordinator:
Desirée Engvall