Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg
Leveransadress
Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Prefekt: Markus Nivala

Proprefekt: Sylvi Vigmo

Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning: Åsa Mäkitalo

Vice prefekt med ansvar för utbildning, inriktning kvalitet och pedagogisk utveckling: Ann-Marie Eriksson

Vice prefekt med ansvar för utbildning, inriktning bemanning och utbildningsplanering: Annika Edenholm

Administrativ chef: Kristin Martinsson

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer inom institutionens olika verksamhetsområden:

Administrativ chef:
Kristin Martinsson

Budget- och ekonomi

Controller:
Mai Foureaux
Mattias Zackrisson

Forskningsprojekt:
Christer Lorentzon

Uppdrag:
Christer Lorentzon
Nathalie Rundberg

Utbildning på forskarnivå:
Desirée Engvall

Utbildning på grund- och avancerad nivå:
Nathalie Rundberg

Förvaltning

Anne Bivall

Inköp

Inköpskoordinator:
Ann-Marie Bengtsson

IT och telefoni

IT-samordnare:
Michael Nilsson

Kommunikation och webb

Malin Behnke

Kursadministration och schemabokning

Marie Andersson
Ann-Marie Bengtsson
Cathrine Lindqvist
Mia Lockman Lundgren
Johan Thörnblad

Personal

Anne Bivall
Kristin Martinsson

Studievägledning

Lena Wendt
Karin Wester

Uppdragverksamhet, handläggning och administration

Studierektor och kontaktperson:
Malin Nilsen

Studierektor och kontaktperson för kurser inom Segerstedtinstitutet
Jennie Sivenbring

Handläggare:
Nathalie Rundberg

Kursadministratör:
Michael Nilsson

Utbildningshandläggning

Utbildningshandläggare (grund- och avancerad nivå):
Julia Pearce

Forskarutbildningskoordinator:
Desirée Engvall