Länkstig

Annika Bergviken Rensfeldt

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
321C (Patricia)
Postadress
Box 100, (Forskningsgången 6, Lindholmen)
41296 Göteborg

Om Annika Bergviken Rensfeldt

Annika Bergviken Rensfeldt, fil dr/docent i pedagogik, excellent lärare

Jag bedriver forskning om villkoren för lärares digitala arbete och digital (o)jämlikhet i offentlig sektor och utbildning. Ett viktigt fokus i mina pågående projekt hur digitala plattformar, infrastrukturer och datafiering påverkar skolors arbete och utbildningssystem, också ur ett internationellt perspektiv. Jag har också forskat om detta i relation till hur professionella använder sociala medieplattformar i sitt arbete.

Ett forskningsintresse som följt från avhandlingsarbetet 2010 är distansutbildning och högre utbildning, med fokus på styrnings- och geopolitiska frågor och aspekter som öppenhet, tillgänglighet och genusfrågor i relation till digital teknologi. Övergripande forskningsområde är kritiska och sociologiska perspektiv på utbildning, policyfrågor och digitalisering. Jag har en bakgrund i mediestudier och är utbildad gymnasielärare i området.

Jag har lång erfarenhet av undervisning, pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling, också genom ledningsuppdrag. Sedan några år ansvarar jag för nätverket för universitets utbildningsansvariga/viceprefekter för utbildning och har också verkat som sådan tidigare. Jag är utnämnd excellent lärare vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten sedan 2016. Regelbundet undervisar jag i det internationella mastersprogrammet i IT och lärande, den fristående kursen Lärares digitala världar samt i kurser på forskarnivå inom kvalitativa metoder, text- och policyanalys, sociala medieforskning och akademiskt skrivande. Vartannat år leder jag kursen Policystudier inom pedagogisk forskning. Vid institutionen är jag en av ledarna för miljön Learning, Education and Digitalization. Jag handleder tre doktorander för närvarande, Tanya Osborne, Svea Kiesewetter och Kalliopi Moraiti.

Pågående forskningsprojekt:

· Projektledare för BalancEd - Lärares digitala arbete – i balans mellan krav och stöd? (finansierat av Forte) som är ett svensk-australienskt projekt som fokuserar på hur en intensifierad skoldigitalisering och digitalt plattformsarbete reglerar lärares arbete och arbetssituation.

· Projektmedlem i RED- Reconfiguration of Educational In/Equality in a Digital World (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och lett av professor Felicitas Macgilchrist vid Georg Eckert Institute, Braunschweig), där vi forskar om hur skolans digitalisering och datafiering skapar lokala och globala ojämlikheter baserat på fallstudier från Mexiko, Argentina, Sydafrika, Tyskland och Sverige.

· Projektmedlem I SOS -Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state(finansierat av Nordforsk och lett av professor Brit Ross Winthereik IT-universitet i Köpenhamn), fokuserar på hur arbete inom välfärdssektorernaför hälsa, undervisning och socialt arbete är involveras i eller stöttas genom informellt och obetalt arbete, och hur detta relaterar till omvandlingar i det nordiska välfärdsområdet.

Tidigare forskningsprojekt:

· Projektmedlem i Professionellt lärande och sociala medier (finansierades av Vetenskapsrådet, leddes av Mona Lundin) hade som focus det storskaliga deltagandet i sociala media-plattformar bland lärare och hur detta påverkar deras arbete och professionella utbyte.