Bild
elever framför datorskärmar
Länkstig

RED – Omkonfigurationer av utbildningens ojämlikhet i en digital värld

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
15,525,000 SEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

I detta forskningsprojekt upprättas nya globala partnerskap kring frågan: Hur konfigureras skolan genom digital teknik i olika regioner i världen? På vilka sätt förvärrar, reproducerar eller skapar dessa nya former av ojämlikhet och/eller främjar jämlikhet?

I sex länder undersöker projektet politik och datainfrastrukturer i förhållande till digitalisering och ojämlikhet, hur olika privilegierade och missgynnade skolor engagerar med digital teknik, och hur dessa skolornas "dataprofiler" är sammankopplade i olika former av ojämlikhet.


Deltagare

Thomas Hillman, Göteborgs universitet
Svea Kiesewetter, Göteborgs universitet
Felicitas Macgilchrist, GEI
Inés Dussel, CINVESTAV
Paul Prinsloo, UNISA