Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Annika Lantz-Andersson

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen Hus B
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

VICEDEKAN

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen Hus B
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Annika Lantz-Andersson

Forskningsintressen Annika Lantz-Andersson är professor i Pedagogik och innehållsligt har hon ett forskningsintresse som rör hur digitaliseringen förändrar villkoren för lärande, skola och utbildning. Med utgångspunkt i den informationstäta och kunskapsrika värld vi lever i, innefattar detta ett intresse för hur teknologier samspelar med individers och organisationers sätt att lära, dokumentera och kommunicera genom skrift och andra symbolsystem, och hur detta förändrar förutsättningarna för utbildningspraktiker. Annika har varit involverad i flera forskningsprojekt avseende ungas deltagande och lärande i den samtida medieekologin med ett fokus på kommunikation, socialisering och lärande när digital teknik ingår i interaktionerna. Hennes intresse motiveras av den expansiva digitaliseringen som bland annat innebär att barn har tillgång till digitala texter och verktyg från en tidig ålder vilket ger upphov till frågor om vad dessa förändringar betyder för deras lärande. Detta intresse har också involverat ungdomars interaktion och socialisering på sociala medier samt implikationerna för lärande i dessa sammanhang. För närvarande har Annika riktat sin forskning mot lärares professionella digitala kompetens.

Annika disputerade i maj 2009 med en avhandling med titeln: "Framing in educational practices: Learning activity, digital technology and the logic of situated action". Hon befodrades till docent 2015 och till professor 2019.

Just nu leder Annika två forskningsprojekt med fokus på lärares professionella digitala kompetens, det ena är finansierat av Vetenskapsrådet och det andra av ULF. Läs mer om projekten här: https://ipkl.gu.se/forskning/forskningsprojekt/larares-professionella-d…

Undervisningsintressen

Annika Lantz-Andersson har en bakgrund som lärare och har lång erfarenhet av att ha undervisat på lärarutbildningen. Nu undervisar Annika främst inom forskarutbildningen vilket även innefattar examinationsuppdrag samt handledning av ett flertal doktorander.

Annika föreläser också om allmänt pedagogiska innehåll och om sin forskning både internt och externt. Föreläsningar behandlar bl.a. perspektiv och traditioner inom pedagogisk psykologi, kommunikation och lärande, samt vad digitaliseringen betyder för lärande och undervisning.

Nyckelord Digitaliseringen av utbildningspraktiker, professionell digital kompetens, lärande, kommunikation, interaktion, IT, sociala medier