Länkstig

Tomas Lindroth

Avd-/Sektionschef, Inst

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
477 RAM
Postadress
41296 Göteborg

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
477 RAM
Postadress
41296 Göteborg