Länkstig

Alexandra Weilenmann

Avd-/Sektionschef, Inst

Inst tillämpad IT, avd för människa-datorinteraktion
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Professor

Inst tillämpad IT, avd för människa-datorinteraktion
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 GÖTEBORG
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 GÖTEBORG

Om Alexandra Weilenmann

Weilenmann är professor i interaktionsdesign och chef för avdelningen för människa- datorinteraktion vid institutionen för tillämpad informationsteknik, Göteborgs universitet.

Alexandra Weilenmann har över 20 års erfarenhet av att studera användningen av mobil informations- och kommunikationsteknologi och har genomfört fältarbete i många situationer med mobil teknikanvändning och, på senare år, även sociala medier. I detta arbete drar hon nytta av och vidareutvecklar olika metoder för att försöka komma nära användarna och förstå deras vardagliga användning av digital teknik och tjänster. Detta innebär ett metodmässigt utforskande, där etnografiska studier ute i fält kombineras med data från digitala och sociala plattformar för att kunna studera hur vardagliga aktiviteter, i allt högre grad, spelas ut över platser och plattformar. Museibesökare, tonåringar, nyhetsreportrar, rådjursjägare, digitala seniorer är några av alla de grupper hon har studerat, för att förstå deras interaktion med och genom digital teknik. En övergripande ambition med hennes arbete är att bidra till ett samhälle där tekniken stöttar och stärker våra vardagliga interaktioner och relationer.

För närvarande (2019-2021) är Weilenmann projektledare för projektet Digitala seniorer, finansierat av Familjen Kamprad stiftelse. Hon arbetar också med projektet Work from home movement.

Alexandra undervisar och handleder i ämnen som människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och forskningsmetod vid institutionen.

GitHub HCI division
Google scholar publications
Twitter @superalex
LinkedIn