Länkstig

Mattias von Feilitzen

Pedagogisk utvecklare

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Programansvarig

Institutionen för tillämpad
informationsteknologi
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Mattias von Feilitzen

Mattias arbetar som pedagogisk utvecklare vid institutionen för tillämpad IT där han också är ansvarig för Gothenburg Knowledge Lab. Hans huvudsakliga intresseområden är hur digitala verktyg och digitalisering påverkar och förändrar högre utbildning. Mattias undervisar i kurser med fokus på skolans digitalisering inom olika lärarprogram, samt i magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT. Han är också knuten till PIL-enheten (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) vid Göteborgs universitet där hans huvudsakliga uppgifter är att ge stöd till lärare vid universitetet som vill utveckla sin undervisning med digitala verktyg.