Länkstig

Charlotte Arkenback-Sundström

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Charlotte Arkenback-Sundström

Bakgrund Charlotte Arkenback (ämneslärarexamen åk 4-9, Gy, speciallärarexamen med specialisering matematikutveckling, fil.lic. i pedagogiskt arbete och fil.dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap) är forskare och universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet sedan 2021. Charlotte har en bakgrund som speciallärare och lärare i matematik och NO och har arbetat inom olika utbildningsformer sedan1990, bland annat grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och folkbildning. 2013-2017 var hon medlem i den nationella forskarskolan Yrkesämnenas didaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Charlotte avlade licentiatexamen 2017 på en avhandling som handlade om matematikinnehållande aktiviteter och kompetenser i lärlingsvux till butikssäljare. 2017-2022 var hon medlem i forskarskolan CUL - centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet samt den nationella forskarskolan GRADE - digitala teknologier i utbildning (2018-2021). 2022 disputerade hon på en avhandling om hur digitaliseringen förändrar butiksanställdas kompetens och lärande.

Forskning Charlottes övergripande forskningsintresse rör kommunikation, lärande och digitala teknologier i utbildning, fortbildning och professionella verksamheter. Med utgångspunkt i hur digitaliseringen transformerar servicesektorn som kännetecknas av personliga möten, innefattar detta ett intresse för hur digitala teknologier som digitala medarbetare, artificiell intelligens och sakernas internet förändrar roller, arbete och lärande i servicemötet.

Charlotte ingår i forskningsgrupperna: Centre for Retailing vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och Yrkesutbildning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik samt de internationella forskningsgrupperna PEP - Pedagogy, Education & Praxis (teorin om praktikarkitekturer) och ALM - Adults Learning Mathematics.

Från och med november 2022 har Charlotte en tvåårig postdok-anställning som finansieras av Handelsrådet där hon arbetar med projektet Butikssäljares kompetensutveckling för det uppkopplade kundmötet. En av de utmaningar som handelsbranschen står inför när digitaliseringen av servicemötet transformerar hur varor och tjänster köps och säljs rör butikssäljares kompetensutveckling. När digitala teknologier som exempelvis digitala medarbetare, artificiell intelligens och sakernas internet introduceras för att fläta samman digital och fysisk handel förändras roller och aktiviteter i det fysiska servicemötet. Syftet med projektet är att genom aktionsforskning tillsammans med butikspersonal utforska hur digital säljutbildning och kompetensutveckling som adresserar roller och kompetenser i det uppkopplade servicemötet kan utformas.

Undervisning Charlotte har omfattande erfarenhet av distansundervisning och som virtuell lärare och specialpedagog inom vuxenutbildningen. Bland annat har Charlotte medverkat i Skolverkets och NCMs film om undervisning med digitala verktyg. Hon undervisar på specialpedagog-, speciallärar- och yrkeslärarprogrammen och är kursledare för matematikkurserna i speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling.

Nyckelord: Lärande i arbetslivet, aktionsforskning, praktikteorier, teorin om praktikarkitekturer, digitala teknologier i arbete och lärande, vuxnas lärande med fokus på matematiksvårigheter.