Länkstig

Charlotte Arkenback-Sundström

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Charlotte Arkenback-Sundström

Charlottes forskningsområde är vuxenutbildningens digitalisering med fokus på hur informationsteknologi förändrar arbete och arbetsbaserad utbildning inom servicesektorn. I serviceyrken är det personliga mötet med kunder, gäster och brukare en del av yrkespraktiken, när arbetsplatser digitaliseras utmanas och förändras det analoga personliga mötet. Med detaljhandeln som exempel undersöker Charlotte i sin forskning dels hur informationsteknologi förändrar butikssäljares arbete med det personliga kundmötet i uppkopplade varuhus. Dels vilken betydelse informationsteknologi har i arbetsbaserad utbildning för butikssäljare i uppkopplade varuhus. Charlotte har ett särskilt intresse för digitala kommunikationsformer i undervisning och lärandesituationer och en av hennes studier handlar om instruktionsfilmer som undervisningspraktik i arbetsbaserat lärande.

Charlotte är legitimerad speciallärare och lärare i matematik och NO och har arbetat inom olika utbildningsformer sedan1990, bland annat grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Charlotte har bred erfarenhet av distansundervisning och arbetar sedan 2016 som virtuell lärare och specialpedagog inom vuxenutbildningen. Bland annat har Charlotte medverkat i Skolverkets och NCMs film om undervisning med digitala verktyg.

Charlotte är, sedan september 2017, doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT och är antagen till Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Hon har också deltagit i den nationella Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning, GRADE. Huvudhandledare är Mona Lundin, docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, bihandledare är Urban Nuldén, docent vid institutionen för tillämpad IT och Tomas Lindroth, doktor vid institutionen för tillämpad IT.