Göteborgs universitet

Gothenburg Research Institute

Bild
Människor
Länkstig

Är du nyfiken på livet runt omkring dig? På Gothenburg Research Institute studerar vi hur samhälle och näringsliv fungerar på djupet. För att lyckas med den här komplexa uppgiften samarbetar forskare i projekt där olika vetenskaper samverkar. Välkommen till GRI – mötesplatsen för levande forskning!

Gothenburg Research Institute (GRI) är Handelshögskolans institut för interdisciplinär forskning. Här verkar forskare från områden som etnologi, juridik, företagsekonomi, sociologi, psykologi, språkvetenskap, ekonomisk historia, utbildningsvetenskap och socialantropologi.
På GRI är doktorander och forskare kopplade till ett forskningsprogram vilket gör att våra medarbetare kan arbeta tillsammans i gemensamma studier. På så sätt får vi hög kvalitet på forskningen.
Vi vill att forskningen ska ha betydelse för samhälle och näringsliv. Vår forskning används bland annat på grundutbildningen inom företagsekonomi och våra medarbetare medverkar ofta i nya läroböcker.
GRI:s forskare är väl representerade vad avser publicering i internationella vetenskapliga journaler, och vi har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessutom har alla forskningsprogram på GRI ett omfattande internationellt nätverk och utbyte med besökande gästforskare från hela världen.

Seminarier och evenemang

Noga utvalt

Navigate to video: OMICS 2023 – För mer kunskap om integration
Video (2:09)
OMICS 2023 – För mer kunskap om integration
Navigate to video: Säkerhet och automation – Simon Larsson
Video (0:46)
Säkerhet och automation – Simon Larsson

Ackrediterad av