Göteborgs universitet

Företagsekonomiska institutionen

Bild
Handelshögskolans entré
Länkstig

Företagsekonomiska institutionen bedriver utbildning och forskning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Genom organisationsnära forskning utvecklar vi kunskap och förståelse som ger förutsättningar för välbalanserad utveckling av företag och samhälle.