Göteborgs universitet

Företagsekonomiska institutionen

Bild
Handelshögskolans entré
Länkstig

Vi utbildar och forskar inom företagsekonomi och ekonomisk geografi. Genom att arbeta nära organisationer skapar vi kunskap som hjälper till att balansera företags- och samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt.