Göteborgs universitet

Environment for Development

Bild
en sluttning med kaffeplantage
Länkstig

Environment for Development (EfD) är ett globalt nätverk av forskningscenter som grundades 2007 med syfte att öka användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet i det Globala Syd.

EfD bidrar till att lösa världens mest akuta miljö- och utvecklingsutmaningar genom policy-relevant forskning, kapacitetsutveckling och policypåverkan. EfDs forskning adresserar de viktigaste hållbarhetsutmaningarna. Dessa identifieras i nära dialog med lokala beslutsfattare vid våra center samt genom ett aktivt lärande mellan länder. EfD arbetar aktivt med att nå ut med forskningsresultaten till beslutfattare och andra aktörer och bidrar därmed till att det bedrivs en politik som gynnar fattigdomsminskning, ökad jämställdhet och en hållbar utveckling.

13 center runt om i världen

Nätverket består av 230 forskare verksamma på EfD:s center lokaliserade på ledande akademiska institutioner i Centralamerika, Chile, Colombia, Etiopien, Ghana, Indien, Kenya, Kina, Nigeria, Sydafrika, Tanzania, Uganda, och Vietnam. EfD har också ett nära samarbete med partners i USA, Sverige, Frankrike och Tyskland. En stor del av forskningen bedrivs genom gränsöverskridande samarbeten, och i samverkan med forskare i Europa och Nordamerika.

Nätverket samordnas av en enhet (EfD Global Hub) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Verksamheten är externt finansierad.

Aktuellt