Göteborgs universitet

Juridiska institutionen

Bild
Handelshögskolans huvudbyggnad, abstract bild
Länkstig

Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik.

Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Forskningen vid juridiska institutionen omfattar ett brett spektrum av samhälleligt och vetenskapligt relevanta juridiska områden och teman. Vår forskning kännetecknas av nyfikenhet, teoretisk och metodisk reflektion, multi- och tvärvetenskaplighet samt av att vara socialt relevant.

Handelshögskolan och juridiska institutionen har ett väletablerat nätverk av privata och offentliga aktörer i det omgivande samhället som bidrar till såväl våra utbildningar som vår forskning.

Aktuellt