Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

CERGU forskarpresentationer

En lång rad forskare från olika discipliner utgör den mångvetenskapliga basen i CERGU:s verksamhet. Vill du bli en del av CERGU, kontakta klas.grinell@lir.gu.se.

 

Lisbeth Aggestam, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, forskningen fokuserar på politiskt ledarskap in europeisk säkerhetspolitik och på EU som en global aktör.

Mats Andrén, professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Fokus för forskningen är europeisk intellektuell historia, inklusive begreppet Europa, den europeiska idén, transnationalism och intellektuell europeisering.

Linda Berg, lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Studierektor vid Centrum för Europestudier (CES). Forskningsintresse fokuserar på EU-attityder och väljarbeteende i EU-parlamentsvalen.

Sofie Blombäckstatsvetare vid Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap på Mittuniversitetet, har sina forskningsintressen inom politiska partier och partisystem, flernivådemokrati och Europaparlamentet.

Alexandra Bousiou, doktorand vid CERGU och Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, forskningsfokus på europeisk migration och asylpolitik, flyktinglagstiftning, mänskliga rättigheter och lokalt styre.  

Ettore Costa, postdoktor vid CERGU och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på relationen mellan vetenskapen och den europeiska vänstern, jämförande och transnationella studier av socialdemokratin och den västerländska kommunismen samt politisk- och intellektuell historia.

Marie Demker, professor i statsvetenskap och dekan för Humanistiska fakulteten. Forskningsintressen är politiska partier, västeuropeiska partisystem, nationalism, främlignsfientlighet, politiska idéer samt text- och idéanalys. Särskilt intresserad av fransk politik. 

Gabriella Elgenius, docent vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, bedriver forskning inom politisk sociologi, nationalism och radikal höger, civilsamhälle och integration i olika stadsdelar med forskningsdesign innehållande jämförande kvalitativa och blandade metoder.

Khaled ElSamman Ahmed, doktorand på Institutionen för litteratur, idé historia och religion, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på kulturarv, museer och identitetsskapande, kritiska kulturarvstudier och konstpolitik.

Klas Grinell, forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på islam och islamiskt kulturarv i Europa, religion i museer, kritiska kulturarvstudier och kulturpolitik.

Adrian Hyde-Price, professor vid Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet. Han har forskningsfokus på europeisk säkerhet, EU: s utrikes- och säkerhetspolitik, Brexit, Nato- och transatlantiska förbindelser, tysk utrikespolitik och östersjösäkerhet.

Pavol Jakubec, doktorand vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, med ett forskningsfokus på diplomati, exil och andra världskriget samt nordisk och centraleuropeisk samtidshistoria (c. 1918-50) och modern historia av internationella relationer.

Katarzyna Jezierska, lektor på Internationella Programmet för Politik och Ekonomi, Högskolan Väst och forskare i Programmet Genus och Diplomati, Göteborgs universitet. Hon forskar om demokratiteori, civilsamhälle och politisk sociologi, med expertis inom Centraleuropa.

Markus Johansson, forskare/lärare vid Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på EU: s institutioner och politik, särskilt EU:s råd, politisk bristande efterlevnad, ledarskap och utrikespolitik.

Ann-Kristin Jonasson, lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon har forskningsintresse för EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet och demokratiska processer i framförallt Jordanien och Turkiet.

Linda Karlsson Hammarfelt, lektor i tyska vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Forskningsfokus ligger på moderna och samtida tyskspråkig litteratur, kulturella gränser, rumsteori och litterära vattenlandskap. 

Johan Karlsson Schaffer, docent i statsvetenskap, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier. Hans forskning fokuserar på de mänskliga rättigheternas filosofi, demokratiteori, rättslig mobilisering samt domstolarnas politik.

Thomas Karv, gästforskare associerad med Institut för Samhällsforskning vid Åbo Akademi, Finland. Hans forskning kretsar kring regimstöd, demokratisk legitimitet och (av)demokratiseringsprocesser. Disputerade hösten 2019 med en avhandling om system stöd för den Europeiska Union.

Bengt Larsson, professor i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han forskar om arbetsmarknadsrelationer och fackföreningssamarbete i Europa med intresse för den europeiska sociala dimensionen. Andra forskningsområden är lönebestämning, finansiering och konsumtion.

Olof Larsson, forskare vid Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet, fokuserar på efterlevnad av EU-lagstiftning, EU-politik, EU-domstolen och europeisk integration.

Rutger Lindahl, professor emeritus, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen fokuserar på europeisk politisk integration, EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, förhandlingar i ministerrådet, nationella attityder till medlemskap i EU samt euroområdet.

Roman Martin, docent i ekonomisk geografi vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet,  med forskningsfokus på innovation, regional ekonomisk utveckling och regionalpolitik i Europa.

Andreas Mobergdocent i internationell rätt vid Juridiska institutionen. Andreas forskar om EU rätt, särskilt med fokus på förhållandet mellan EU:s institutioner och EU:s medlemsstater.

Jens Norrby, doktorand vid Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet, speciellt forskningsfokus på Storbritanniens globala roll under imperiets nedgång och brexitprocessens historiska dimensioner.

Christina Reimannforskare vid institutionen för Historiska Studier. Hennes forskning fokuserar på europeisk transnationell historia under 1800- och 1900-talet. Hennes tematiska fokus ligger på migrationshistoria, modern städers historia och stadskultur, med speciellt fokus på hamnstäder.

Oksana Shmulyar Gréen, forskare/lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsintresse inkluderar mobilitet inom EU, familjer och migration i Europa, transnationell och mobil uppväxt, tillhörighet samt hushålls- och omsorgsarbete inom de europeiska välfärdsstaterna.

Patrik StrömEuropean Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm samt Economics and Centre for International Business Studies, Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på tjänsteekonomi och den ekonomiska integrationen mellan Europa och Asien.

Katharina Vajta, docent i franska vid institutionen för språk och litteraturer, med forskning främst inom följande områden: språkliga och kulturella gränser, identiteter, nationella föreställningar och utbildning.

Anna Wallerman Ghavanini, docent vid juridiska institutionen, specialiserad på EU-rätt och processrätt. Hennes forskningsintressen inkluderar rättsligt beslutsfattande, empirisk rättsvetenskap, och domstolarnas ställning i demokratiska samhällen. 

Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt på CERGU och Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskningsfokus ligger på internationell och europeisk flyktinglagstiftning, i synnerhet genusdimensioner av EU:s gränslag och asylrättslag.

Katarzyna Wojnicka, forskare vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på maskulinitetsstudier och sociala rörelsers uppdelning/sammanblandning av kön och sexualitet, migration och kön i ett europeiskt perspektiv.