Göteborgs universitet
Bild
Forskning

Forskning

Med forskare från tre olika fakulteter omfattar den forskning som bedrivs i CERGU:s nätverk många olika aspekter: från föreställningar om Europa till europeisk integration, från EU-rätt till sociala frågor, från kulturella identiteter till internationell handel och från migration till externa relationer.

Alla forskare i CERGU:s nätverk är anställda vid en ämnesinstitution vilket innebär att de kan kombinera fördjupning inom sin forskningsdisciplin med CERGU:s mångvetenskapliga perspektiv på Europeiska forskningsfrågor. De flesta forskare i nätverket genomför därför sin forskning i projekt på sina heminstitutioner, men det är också möjligt att placera forskningsprojekt vid CERGU. Sedan 2005 har vi även regelbundet öppna utlysningar av doktorand- och postdoktjänster som finansieras av CERGU. Korta beskrivningar av pågående projekt placerade vid, eller knutna till, CERGU återfinns i kolumnen till vänster.

CERGU samlar sin forskning kring fyra tematiska områden:

• Kulturella gränser
• Mobilitet och migration i Europa
• Institutioner, partier och rörelser
• Externa relationer, säkerhet och handel

Innehållet i dessa teman varierar över tid utifrån såväl relevanta europeiska förändringar som sammansättningen av CERGU:s forskarnätverk. Forskare kan dessutom bedriva forskning som relaterar till mer än ett av dessa områden.