Länkstig

Maja Hultman

Postdoktor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maja Hultman

Jag är kulturhistoriker med en fil.dr. i historia från University of Southampton (Storbritannien, 2019) och forskar om europeisk, judisk kultur och modern urbanhistoria. Jag fokuserar specifikt på judisk/icke-judisk dialektik, relationen mellan europeiska/globala nätverk och lokalkultur samt Förintelsen. I min forskning använder jag rumsliga, digitala, transnationella, arkitektoniska och känslobaserade metoder för att undersöka interna hierarkier, majoritet/minoritetsmöten, kunskapsmigration, kulturekonomiska nätverk och kulturella gränser. Jag använder även Geographic Information Systems (GIS) för att kartlägga och analysera urbana bosättnings- och rörelsemönster.

Min postdoktorstjänst är placerad vid både Institutionen för historiska studier och CERGU (Centrum för Europaforskning). Jag är även gästforskare hos Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm.

Jag undervisar på historiaprogrammet och Europaprogrammet. Mina kurser och föreläsningar fokuserar på kulturarv, urbanhistoria, judiska studier och minoriteter med inslag av digital humaniora.

På min hemsida finns mer information kring forskning, undervisning, publikationer och kommande evenemang.

Mina pågående forskningsprojekt är:

The Effects of the Shoah on European Jewish Business Networks and Cultural Mobility

Mitt postdoc-projekt utforskar transnationella kultur-ekonomiska nätverk före och efter Förintelsen genom prismat av två svensk-judiska företagsfamiljer. Det belyser de kulturella konsekvenserna av etniskt folkmord i en europeisk nation genom att undersöka minoritetens kulturella utveckling i andra delar av Europa.

Judisk ekonomisk aktivitet och Stockholms omvandling till en modern huvudstad

Projektet undersöker judiska donationer till utvecklingen av offentliga kulturella institutioner i Stockholm 1870-1930, och hur dessa kulturekonomiska aktiviteter fungerade som judiska manifestationer av svenskhet samt bidrog till Stockholms moderna utveckling. Projektet görs tillsammans med Dr Mia Kuritzén Löwengart på Uppsala universitet och sponsras av Torsten Söderbergs stiftelse.

Jewish Feelings in the City: Emotional Topography and Power Relations in modern Stockholm

Doktorsavhandlingen från 2019 understryker vikten av urban topografi för de emanciperade judarnas bosättningsmönster, interna kulturinfrastruktur och konstruktion av offentlig närvaro. I den kommande monografin använder jag känslohistorisk analys för att fördjupa förståelsen kring den sociala dynamik som formade relationen mellan stadens fysiska form och judarnas interna hierarki.