Göteborgs universitet
Bild
Om oss

Om oss

Centrum för Europaforskning (CERGU) är en mångvetenskaplig Europaforskarmiljö på Göteborgs universitet. CERGU arbetar på uppdrag av tre fakulteter: Handelshögskolan, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Uppdraget består av två huvudsakliga delar:

Stimulera och främja högkvalitativ mångvetenskaplig forskning om europeiska utmaningar, genom att:

• Stödja utvecklingen av mångvetenskapliga forskningsprojekt
• Öka forskningens kvalitet genom att utgöra en mångvetenskaplig miljö och sammanhang för all form av forskning om Europa vid GU
• Utveckla unga forskartalanger genom internationell rekrytering av och stöd till doktorander och postdoktorer

Fungera som en kunskapsnod för att stimulera mångvetenskaplig och policyrelevant debatt om europeiska utmaningar, genom att:

• Arrangera mångvetenskapliga seminarier och konferenser om viktiga och aktuella europeiska frågor
• Bidra med relevant kunskap till det vidare samhället genom spridning av forskningsresultat, publika events, social media, samverkan och andra utåtriktade aktiviteter
• Stödja forskningsdriven mångvetenskaplig undervisning i Europakunskap vid Göteborgs universitet

CERGU, som etablerades redan 1995, är en viktig del i den kompletta akademiska Europamiljön vid GU, tillsammans med Centrum för Europastudier (CES), och bidrar till Göteborgs universitets övergripande mål genom att vara en framgångsrik internationell mångvetenskaplig forskarmiljö. Verksamheten vid CERGU låg också till grund för att Göteborgs universitet redan 1998 utsågs till ett Jean Monnet European Centre of Excellence.