Göteborgs universitet
Länkstig

Avslutade postdokprojekt

Sedan 2005 har vi regelbundet öppna utlysningar av doktorand- och postdoktjänster som finansieras av CERGU. Nedan finns en kort beskrivning av postdoktorala forskares avslutade forskningsprojekt vid CERGU.