Länkstig

Mats Andren

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
J667
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Mats Andren

Mats Andrén, f 1958, disp. 1990 vid Göteborgs universitet. Åren 1993-1999 forskarassistent vid forskningsprogrammet 'Europa' vid humanistiska fakulteten. Universitetslektor vid Södertörns högskola från 1999 och vid Göteborgs universitet från 2003. Affilierad till Centrum för Europaforskning (CERGU) från 2000, föreståndare 2009-2011 och styrgruppens ordförande 2012-2015. Under 2000-2010 anställningar vid Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid GU. Från 2005 professor i idéhistoria. Prodekan 2011-2016.

Tidigare forskning om de ekonomiska idéernas historia, om Centraleuropa, om begreppen medborgarskap och lokalt självstyre. Bedrev under flera år forskning om kärnavfall i relation till etik och legitimitet. Under senare år uppmärksammat idéer om Europe. Andrén har publicerat 8 monografier och över fyrtio artiklar och kapitel i antologier, varit redaktör för 12 antologier och fem special issues. Han undervisar och handleder i idéhistoria och Europakunskap.

Pågående forskning

1. Europaidéns historia. Forskningen som bedrivs med begreppshistoriska och transnationella ansatser undersöker historiska och samtida användningar av Europaidén. En monografi har nyligen publicerats om den europeiska integrationens idémässiga förutsättningar 1800-2020, som utreder dess viktigaste teman och ger ramar för att förstå grundläggande frågor som dagens Europa står inför. Är redaktör för special issues i European Review, History of European Ideas och Global Intellectual History. Utvecklar för närvarande ett forskningsprojekt och en special issue på temat 'Europa från marginalen'.

2. Idén om världsansvar. De påbörjade forskningarna utreder föreställningar om globalt ansvar från 1945 fram till idag. Under utarbetande är en projektansökan och en special issue. Flera publikationer om ansvar och atombomben.

Bland senare publikationer märks

(2023) Thinking Europe: A History of the European Idea since 1800. New York & Oxford: Berghahn Books.

Available OA: https://www.berghahnbooks.com/title/AndrenThinking

(2022) Andrén and van Eijnatten, 'European Union and the Nation State, in Pasi Ihalainen and Antero Holmila (eds) Nationalism and Internationalism Intertwined: A European History of Concepts Beyond the Nation State. New York & Oxford: Berghahn Books.

(2022) 'Kärnavfall och ansvar'. Tidskrift för politisk filosofi 2022:1. https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2022-1/TPF_2022-1_45-57_andren.html

(2022) 'Atomic war or world peace order? Karl Jaspers, Denis de Rougemont, Bertrand Russell'. Global Intellectual History.

https://doi.org/10.1080/23801883.2020.1830494

(2020) 'Europe of nations, Europe without nationalism', in History of European Ideas 46:1. https://doi.org/10.1080/01916599.2019.1703853

(2020) ' Introduction: transnationalism in the 1950s Europe, ideas, debates and politics', in History of European Ideas 46:1. (w. Ettore Costa) https://doi.org/10.1080/01916599.2019.1703856

(2020) 'Thinking Beyond Europe’s Cultural Borders', in European Review https://doi.org/10.1017/S1062798719000486

(2020) 'Entanglements: Cultural Borders in Visions of European Unification', in European Review https://doi.org/10.1017/S1062798714000052

(2017) Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past (ed. W. Lindkvist, T., Söhrman, I. & Vajta, K.) Berghahn Books.

(2012) Nuclear Waste Management and Legitimacy: Responsibility and Nihilism. Routledge 2014.

(2012) 'The Uncomfortable Responsibility: Nuclear Waste Management: Ethics and Nuclear Waste', in European Legacy: Towards New Paradigms 17:1.

(2012) Nuclear Waste Management in a Globalised World, (ed. w. Strandberg, U.), paperback edition, Routledge.