Länkstig

Mats Andren

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
J667
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Mats Andren

Mats Andrén, f. 1958, disp. 1990, doc. 1993. Åren 1993-1999 forskarassistent vid Humanistiska fakultetens forskningsprogram Europa. Lektor vid Södertörns högskola 1999 och vid Göteborgs universitet 2003. Verksam vid CERGU (Centrum för Europaforskning) sedan 2000, som föreståndare 2009-2011, som styrgruppsordförande 2012-2015. Under åren 2000-2010 även verksam vid CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor). Från 2005 professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Prodekan för den humanistiska fakulteten 2011-2016.

Har tidigare bedrivit forskning om de ekonomiska idéernas historia, om studentideologi, om Centraleuropa, om medborgarskap och lokala gemenskaper. Ägnade sig flera år åt kärnavfall i relation till grundläggande föreställningar om etik och legitimitet. Forskar för närvarande om Europaidén. Andrén har publicerat sju monografier och närmare 40 vetenskapliga artiklar/bokkapitel, är redaktör för tolv antologier och fyra special issues. Varit sakkunnig vid universitet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, för forskningsfinansiärer i Sverige och Danmark, liksom för internationella tidskrifter och förlag. Handleder doktorander, liksom kandidat- och masterstudenter.

Pågående forskning Nuvarande forskning anlägger historiska perspektiv på den samtida användningen av europaidén. Forskningen bedrivs idéhistoriskt med tydliga inslag av begreppshistorisk metod. Den rör sig från sent 1700-tal fram till idag. Integrationen i Europa har huvudsakligen varit ekonomisk, rättslig och politisk. Under de senaste tjugo åren har EU också strävat efter att skapa en gemensam identitet med inslag av symboler, inrättande av ett europeiskt medborgarskap och försök att definiera en europeisk kultur och identitet. Samtidigt ökar de kulturella identiteternas betydelse i Europa. Den paradoxala situationen är att den ekonomiska och rättsliga integrationen drivs framåt men betydelsen av kulturella gränser ökar. En monografi skrivs om den europeiska integrationens idémässiga förutsättningar 1800-2020, som utreder dess viktigaste teman och ger ramar för att förstå grundläggande frågor som dagens Europa står inför. Är redaktör för special issues i European Review (2014 och 2020), History of European Ideas (2020) och Global Intellectual History (kommande).

 

  Bland senare publikationer märks

(2020) 'Europe of nations, Europe without nationalism', in History of European Ideas 46:1. https://doi.org/10.1080/01916599.2019.1703853

(2020) ' Introduction: transnationalism in the 1950s Europe, ideas, debates and politics', in History of European Ideas 46:1. (w. Ettore Costa) https://doi.org/10.1080/01916599.2019.1703856

(2020) 'Introduction: Thinking Beyond Europe’s Cultural Borders', in European Review https://doi.org/10.1017/S1062798719000486

(2020) 'Entanglements: Cultural Borders in Visions of European Unification', in European Review  https://doi.org/10.1017/S106279871900053

Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past (ed. W. Lindkvist, T., Söhrman, I. & Vajta, K.) Berghahn 2017.

‘The Controversial Concept of European Identity’, in Cultural Borders of Europe 2017.

Special Issue: 'The Critique of European Nihilism: Interpretation, Responsibility, and Action', (ed. w. Wittrock, J.) European Review 22:3, 2014.

'Nihilism and Responsibility by Karl Jaspers', in European Review 22:3, 2014.

Nuclear Waste Management and Legitimacy: Responsibility and Nihilism. Routledge 2014 (PB), 2012 (HB).

'The Uncomfortable Responsibility: Nuclear Waste Management: Ethics and Nuclear Waste', in European Legacy: Towards New Paradigms 17:1 2012.

Nuclear Waste Management in a Globalised World, (ed. w. Strandberg, U.), paperback edition, Routledge 2012.

‘Three Decades of Social Science Research on High-Level Nuclear Waste: Achievements and Future Challenges’, (w. Solomon, B. & Strandberg, U.) Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 1:3-4, 2010.