Göteborgs universitet

CERGU Postdokar

CERGU Postdokar.

Maja Hultman
Maja Hultman, postdok vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet Box 200, 405 30 Göteborg maja.hultman@gu.se
Annika Lindberg
Annika Lindberg, postdok vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet Box 700, 405 30 Göteborg annika.lindberg@gu.se