Länkstig

Louise Schou Therkildsen

Postdoktor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Louise Schou Therkildsen

Post dok projekt

Mitt pågående post dok projekt vid Centrum för Europaforskning (CERGU) undersöker postkoloniala försoningsprocesser i Europa, inriktat främst på den statliga nivån – officiella ursäkter och det bredare sammanhanget av utredningar och sanningskommissioner. Jag kommer att fokusera på bland annat Nordens roll i ett europeiskt sammanhang och de olika diskursiva ramar och normer som styr de olika försoningsprocesserna samt de ceremoniella, rituella formernas betydelse i en försoningskontext.

Bredvid och i förlängning av detta har jag ett mindre projekt där jag utforskar samtida litterära berättelser om koloniseringen av Grönland och Sápmi med fokus på omförhandlingen av antagna kollektiva normer och det offentliga minnet (finansierat av Åke Wiberg stiftelsen)

Avhandlingsprojekt

I min avhandling försvarat mars 2022 undersöker jag kollektivt identitetsskapande inom EU i ett samtidshistoriskt och konstitutivt retoriskt perspektiv. Avhandlingen kan laddas ner här: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1635526&dswid=9243