Göteborgs universitet

Rådgivare

CERGU har två rådgivande organ.

CERGU har två rådgivande organ. Det första är CERGU:s International Advisory Board (IAB) som startades 2012 och består av en internationell grupp av erkända forskare från olika länder och olika akademiska discipliner. Ledamöter i IAB har på olika sätt bidragit till CERGU:s verksamhet genom råd i långsiktiga strategiska frågor, spridning av internationella utlysningar, medverkat som bedömare av ansökningar och genom samverkan rörande konferenser, forskningsansökningar och olika CERGU aktiviteter.

Det andra är Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet (REGU). REGU består av representanter för arbetslivet och initierades år 2012, men då med uppgift var att ge råd till Europautbildningarna vid Centrum för Europastudier (CES), och stärka deras kopplingar till det omgivande samhället. Sedan 2019 har däremot REGU fått ett breddat uppdrag att även fungera som rådgivare till CERGU, och därmed den kompletta akademiska Europamiljön vid Göteborgs universitet.