Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Wallerman Ghavanini

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C606
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Anna Wallerman Ghavanini

Anna Wallerman är biträdande lektor i processrätt och docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet samt Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law (2018-2020). Hon tog sin doktorsexamen 2015 (Göteborgs universitet). Hon har tidigare varit verksam vid European University Institute och Universität Zürich och varit gästprofessor vid universiteten i Wien och Bern. 
 
Anna är expert på frågor om civilprocess och EU-rätt. Hennes forskningsintressen ligger i gränslandet mellan det europeiska och de nationella rättsväsendena, och hon är särskilt intresserad i rättsligt beslutsfattande och vilken roll domstolar och domare kan och bör spela i moderna demokratier. För närvarande arbetar hon med forskningsprojektet As You Sow, So Shall You Reap? The Influence of the Referring Court on the Preliminary Ruling of the Court of Justice, som utforskar samspelet mellan EU-domstolen och nationella domstolar inom ramen för förhandsavgörandeprocessen med hjälp av rättvetenskaplig empirisk metod.
 
Anna är sammanfallande för processrättsgruppen vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes undervisning omfattar processrätt och EU-rätt på grund- och avancerad nivå samt handledning och examination av examensarbeten i samma ämnen.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Processrätt
  • EU-rätt
  • Empirisk rättsvetenskap

Pågående forskning

  • The CJEU Database Project, 2019-01 - 2024-12
  • Judicial Politics in Scandinavia, 2020-01 - 2022-12
  • The Scandinavian Rights Revolution, 2018-01 - 2021-12
  • As you sow, so shall you reap? The influence of the referring court in the preliminary reference procedure, 2017-09 - 2021-05

Undervisningsområden

  • Processrätt
  • EU-rätt

Utvalda publikationer

A Day in the Life: Aryanization Before the Swedish Supreme Court 1941–42
Wallerman, Anna
Law and History Review, 36:3, p. 593-617, 2018

Pie in the sky when you die? Civil liability of notified bodies under the Medical Devices Directive: Schmitt
Wallerman, Anna
Common market law review, 55:1, s. 265-278, 2018

Towards an EU law doctrine on the exercise of discretion in national courts? The member states' self-imposed limits on national procedural autonomy
Wallerman, Anna
Common market law review, 53:2, s. 339-360, 2016