Länkstig

Anna Wallerman Ghavanini

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C504
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Anna Wallerman Ghavanini

Anna Wallerman Ghavanini är lektor i processrätt och docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Hon tog sin doktorsexamen 2015 (Göteborgs universitet). Hon har tidigare varit verksam vid European University Institute och Universität Zürich och varit gästprofessor vid universiteten i Wien och Bern. Hon är för närvarande gästprofessor vid Digital Science Centre vid universitetet i Innsbruck.

Anna är expert på frågor om civilprocess och EU-rätt. Hennes forskningsintressen ligger i gränslandet mellan det europeiska och de nationella rättsväsendena, och hon är särskilt intresserad i rättsligt beslutsfattande och vilken roll domstolar och domare kan och bör spela i moderna demokratier. Hon är för närvarande projektledare inom projektet Separation of powers in 21st century Europe (www.separope.eu), där hon leder en forskargrupp som studerar den judiciella makten inom EU. Hon har också står erfarenhet av att använda empiriska metoder i rättsvetenskaplig forskning och deltar ofta i flerdisciplinära forskningsprojekt. Hon har nyligen slutfört forskningsprojektet Som man frågar får man svar?, i vilket hon studerat vilken roll nationella domstolar kan spela i den europeiska rättutvecklingen. En presentation av resultaten från detta forskningsprojekt finns här.

Anna är viceprefekt med ansvar för forskarutbildningsfrågor och ämnesföreträdare för processrättsämnet. Hon undervisar i processrätt och EU-rätt på grund- och avancerad nivå samt handleder examensarbeten och doktorander inom samma ämnen.

På andra webplatser

Forskningsområden

  • Processrätt
  • EU-rätt
  • Empirisk rättsvetenskap
  • Domstolars beslutsfattande

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Rättsprocess
  • EU-rätt

Utvalda publikationer

A Wallerman Ghavanini, ”Remedies for non-material damages: Striking out in a new direction? Braathens", 59 Common Market Law Review, 2022, s 151–170, https://gup.ub.gu.se/publications/show/313279

A Wallerman Ghavanini, ”Skönsmässigt beslutsfattande i processrätten: Reflektioner om processuella helhetsbedömningar och intresseavvägningar utifrån NJA 2020 s. 753 ’Bälteshaken’”, i T Andersson, H Bellander, & E Bylander (red), Festskrift till Bengt Lindell. Uppsala: Iustus 2022, s 295–312, https://gup.ub.gu.se/publications/show/312852

A Wallerman Ghavanini, United we stand, divided we sue: Collective access to court for labour and social security claims in Sweden, 12 European Labour Law Journal, 2021, s 492–507, https://gup.ub.gu.se/publication/310198

A Wallerman Ghavanini, ‘Power Talk: Effects of Inter-Court Disagreement on Legal Reasoning in the Preliminary Reference Procedure’ 5 European Papers – A Journal on Law and Integration 2020, s 887–910, https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/power-talk-effects-inter-court-disagreement-preliminary-reference

A Wallerman Ghavanini, ‘Procedural Autonomy in Sweden: Is Materielle Prozessleitung the Answer?’, in B Krans and A Nylund (eds), Procedural Autonomy Across Europe. Intersentia 2020, s 203–227, https://gup.ub.gu.se/publication/290233

U Šadl and A Wallerman, ‘’The Referring Court Asks, in Essence’: Is the Court of Justice’s Reformulation of Preliminary Questions a Decision Writing Fixture or a Decision-Making Approach?’, 25 European Law Journal 2019, s 416–433, https://gup.ub.gu.se/publication/282911