Göteborgs universitet
Bild
Publications
Länkstig

Publikationer

De allra flesta av CERGU:s publikationer finns tillgängliga för gratis nedladdning. Om du vill beställa någon av våra publikationer i tryckt form går det bra att kontakta oss.

Forskare i CERGU:s nätverk publicerar sig främst i vetenskapliga tidskrifter och böcker. CERGU informerar om dessa genom nyheter på vår hemsida och i sociala medier. CERGU bidrar dessutom till att sprida forskningsresultat vidare på två huvudsakliga sätt.

  • CERGU Working Paper (WP) serien som ger digital öppen tillgång till pågående forskningsartiklar.
  • CERGU:s bokserie “Forskning om Europafrågor” finns i två varianter: 1) årsboken som publicerar forskning om temat för varje års publika Europaforskardag; och 2) böcker om något specifikt Europafokus, med en snävare vetenskaplig tematik.

CERGU kan erbjuda stöd till forskare inför publicering, exempelvis gällande språkgranskning, finansiering av tryckning av böcker, open access publicering eller hjälp med ansökningar om bidrag för att täcka publiceringskostnader.