Göteborgs universitet

CERGU Alumner

CERGU Alumner.

Doktorander

Alexandra Bousiou, 2016-2021

Governance responses to Externalization of the EU Asylum policy across the Southeastern European Border: the cases of the Greek Islands and the Turkish Coast

Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Forskningsområde: europeisk migration och asylpolitik, flyktinglagstiftning, mänskliga rättigheter och lokalt styre

 

 

Xiangxuan (Emily) Xu, 2012-2018 (including parental leave)

The Internet of Things

Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Forskningsområden: Internet of Things, service ekonomi, hållbar utveckling, teknisk spridning, innovation, ekonomisk globalisering och EU-Kina relationer


  

Anton Jansson, 2011-2016

Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Idéhistoria, Tyskland, politisk idéhistoria, 1800-tal, politik och religion, modernitet, sekularisering

 


Live Stretmo, 2005-2014

Governing the Child - Unaccompanied Minors in Media, Policy and Practice

Institutionen för sociologi och arbetsveteskap, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Ensamkommande flyktingbarn, mediebilder, kommunal flyktingmottagning, asylpolitik inom EU
 

 

Joachim Åhman, 2005-2010

Trade Liberalisation, Health Protection, and the Burden of Proof in WTO Law

Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Forskningsområde: Folkrätt, EU-rätt, WTO-rätt, konstitutionell rätt 

Postdokar

Ettore Costa, 2018-2021

From Sputnik to Chernobyl, from optimism to fear: socialists and communists facing science (1957-1986)

Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion
Göteborgs universitet

Forskningsområde: den relationen mellan vetenskapen och den europeiska vänstern, jämförande och transnationella studier av socialdemokratin och den västerländska kommunismen samt politisk- och intellektuell historia


 

Markus Johansson, 2018-2020

Non-Compliance and Collective Action in the European Union

Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Forskningsområde: EU: s institutioner och politik, särskilt EU:s råd, politisk bristande efterlevnad, ledarskap och utrikespolitik

 


Christina Reimann, 2016-2019 

National integration, social security and foreign workers: The legal practice of migrants’ insurance in Rotterdam and Antwerp in the late 19th and early 20th centuries

Institutionen för Historiska studier
Göteborgs universitet

Forskningsområde: high-modernity i 1800-tidig 1900-talet, Rotterdam och Antwerp

 

 

Sune Bechmann Pedersen, 2016-2018

Cold War Holidays: The Politics of Scandinavian Tourism to Communist Europe, 1955–1990

Institutionen för ekonomi och samhälle
Göteborgs universitet

Forskningsområde: skandinavisk turism i Östeuropa under kalla kriget

  

 

Andreas Hofmann, 2015-2017

Rights Consciousness, Litigation and the Mobilization of Interest Groups in Europe

Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Forskningsområde: Juridik och politik, intresseorganisationer, politisk ekonomi, EU

 

 

Katarzyna Wojnicka, 2015-2017

Transnational European Fathers’ Rights Movement(s): Between European and National Dimensions

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Göteborgs universitet

Forskningsområde: fars rättigheter, sociala rörelser, jämförande europeisk politik

 

 

Brian Shaev, 2015-2017

Supranationalizing Industrial and Economic Policies: Socialists in the Consultative Assembly of the European Communities, 1952-1972

Institutionen för ekonomi och samhälle
Göteborgs universitet

Forskningsområde: modern europeisk historia, ekonomi

 

 

Guri Rosén, 2015-2017 (gästpostdok)

From zero to hero? The European Parliament’s new role in EU external trade policy

ARENA Centre for European Studies, University of Oslo/Statsvetenskapliga inst., Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik, Europaparlamentet

 

 

Katarzyna Jezierska, 2012-2017

Anti-politik av det organiserade civila samhället. Frivilliga organisationer, civilt samhälle och staten i det postkommunistiska Polen

Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Forskningsområde: civila samhället, Central- och Östeuropa, NGO, radikal demokrati

 Angela Kölling, 2013-2016

Friction & Transformation: National Branding through Literary Translation Programmes

Institutionen för språk och litteraturer, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: översättning, identitet, interkulturell kontakt, pedagogik och kreativitet, national branding

  

 

David Brax, 2014-2016

Hate Crime Legislation in Europe

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: meta-etik, moralpsykologi, hatbrott, hatbrottslagstiftning

 

 

Allison Rovny, 2013-2015

Trying to Fit In: Social Risks, Social Policies, and Dualization in the Contemporary Welfare State

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: välfärdsstater, nya sociala risker, sociala policyfrågor

 

 

Joakim Ruist, 2013-2015

Macroeconomic Conditions and Immigrant Inflows Impact on Resistance to Immigration and the Welfare State in Europe

Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Forskningsområde: effekter av invandring på mottagarlandets ekonomi.

 

 

Anja Karlsson Franck, 2013-2015

Relationen mellan migration och korruption: Vardagskorruption i samband med yttre och inre gränskontroll i Europeiska Unionen

Institutionen för globala studier, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Gender, ekonomisk globalisering och handel, kvinnligt arbetskraft deltagande, rättigheter och migration, EU-Sydöstasiatiska relationer

 

 

Jonathan Polk, 2012-2014

Using Expert Surveys to measure party positions in Europe

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Väljarbeteende, val, partipositionering, representation, Europaparlamentsval, tillit

 

 

Christina Olsen-Lundh, 2012-2014

The national implementation of the Marine Strategy Framework Directive (MSDF)

Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Forskningsområde: miljörätt

 

 

Raimondas Ibenskas, 2013-2014

Electoral Implications of Party Fission and Fusion

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Jämförande politik, partisystem, partisplittringar och sammanslagningar, valkoalitioner, partiorganisation, väljarbeteende, EU-lobbying 

 


Andrea Spehar, 2011-2013

The Politics of Managing Migration in Europe

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: politiska partier, migrationspolitik, jämställdhetspolitiska utvecklingen i Central- och Östeuropa
 

 

Jan Rovny, 2011-2013

Structuring New Democracies: Eastern European Political Competition in Integrated Europe

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet                                                  

Forskningsområde: Partipolitisk konkurrens i Europa, ideologiska skiljelinjer, partipolitiska strategier, preferenser och väljarbeteende
 

 

Johan Järlehed, 2010-2013

Social and linguistic transformations of the nation: Linguistic landscaping in Catalonia, Galicia and the Basque Country in an era of increasing globalization and regionalization

Institutionen för språk och litteraturer, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Sociolingvistik, sociosemiotik, multimodal och kritisk diskursanalys, språkrörelser, språkpolitik, pråkideologi, visuell kommunikation, språkliga, semiotiska landskap, nationalism, nationsbyggande, nationella identiteter, globalisering, kulturell kommodifiering, branding, autenticitet, lokalitet, mobilitet

 

 

Jon Wittrock, 2009-2011

Vän eller fiende? Europa som politiskt projekt och avgränsningens problem hos Carl Schmitt och Hannah Arendt

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: skärningspunkterna mellan religion och politik, det sekulära, analogier och influenser mellan teologiska och ideologiska och förment sekulära politiska berättelser, praktiker och institutioner, eskatologiska, apokalyptiska, etiska och rituella element, såväl som begrepp om det heliga 
 

 

Lena Lindberg, 2008-2010

Global Europe – the EU’s external trade relations, with special focus on Asia

Ekonomisk geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Frihandelsavtal, ekonomisk integration, ASEAN, handelsrelationen EU-ASEAN, asiatisk regionalisering, multilateralisering av regionala frihandelsavtal, TPP

 

 

Linda Berg, 2008-2010

Territorial identity and the European welfare states

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: Europeisk integration, flernivåstyrning, identitet, politiska skiljelinjer, välfärdsattityder

 

 

Mikael Baaz, 2006-2008

The World Order and the (Changing) View on Violence as a Legal/Legitimate Means in International Relations

Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Forskningsområde: EU-rätt 

 

 

Ann-Kristin Jonasson, 2005-2007

The EU’s Democracy Promotion and the Mediterranean Neighbours. Orientation, ownership and dialogue in Jordan and Turkey

Institutionen för globala studier, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Forskningsområde: demokratifrämjande i Medelhavsområdet, demokratiska processer i framförallt Turkiet och Jordanien