Göteborgs universitet
Länkstig

CERGU:s utlysningar

Här har vi utlysningar för CERGU bidrag.

Application Writer’s Grant

The purpose of the Application Writer’s Grant is to help cover costs for developing research applications concerning European issues connected to one or more of CERGU’s research themes. The applications developed must be multidisciplinary and include funding for PhD student(s).

For 2023 CERGU will award four grants in the amount of 75 000 kr each. The grant may be used towards costs for the applicant’s own work or to employ an assistant. It may also be used for additional costs related to facilitating the process of finalizing an application, such as travel costs. Potential employment must be at the applicant’s own department.

Applicants who accept an Application Writer’s Grant are required to submit a final report on how the grant has been used once the final date for disposition of the grant has passed.

Only researchers employed by University of Gothenburg are eligible to apply for this grant.

The application shall include:

  • Information regarding the applicant’s employment and a written confirmation from the head of department that the application is supported by the applicant’s department.
  • A brief outline of the proposed project (research question, structure, and general approach – maximum three A4 pages), information about co-applicants and ideas about additional possible funding or international collaborations, as well as how the project would contribute to CERGU.
  • Information about how the PhD student(s) will be financed should the application receive funding. It is important to specify what research funding agency or agencies the application is developed for in order to ascertain funding for PhD students is possible.

There is no deadline for applications. Grants will be decided and awarded monthly.

 

 

Travel Grants for GU PhD Students

The Centre for European Research at the University of Gothenburg (CERGU) offers the opportunity for PhD students employed at GU to apply for travel grants which could finance e.g. field work, visits to archives, conference attendance, or to host a research collaborator for seminars or supervision. Grants may not be used toward per diem or daily allowances, and all costs will need to be paid by CERGU administration via the University of Gothenburg’s electronic invoice system. The overall theme of the dissertation must be related to European studies, broadly interpreted.

Applicants who accept a Travel Grant are required to submit a final report on how the grant has been used once the final date for disposition of the grant has passed. Applicants are also required to present their project and how the grant was used during the yearly CERGU PhD Student Travel Grant Seminar.

The application should include:

  • The applicant’s ISP.
  • A short description of the aim of the dissertation (maximum 1500 words)
  • A short motivation of the need for the grant, including a detailed budget and the total sum of expenses that CERGU would be expected to cover, signed by the supervisor (maximum 1000 words).

There is no deadline for applications. Grants will be decided and awarded monthly.

 

 

Travel Grants for External PhD Students to visit CERGU

The Centre for European Research at the University of Gothenburg (CERGU) announces the opportunity for external PhD students to apply for travel grants covering a research visit to the University of Gothenburg. PhD students from a variety of different disciplines who are writing their dissertation on a topic closely related to European research are welcome to apply for funding towards a research stay. They are responsible for finding and getting in contact with a researcher at University of Gothenburg who is willing to host their stay. Grants may not be used toward per diem or daily allowances, and all costs will need to be paid by CERGU administration via the University of Gothenburg’s electronic invoice system.

Applicants who accept a Travel Grant are required to submit a final report on how the grant has been used once the final date for disposition of the grant has passed. Applicants are also required to present their project and how the grant was used during the yearly CERGU PhD Student Grant Seminar.

The application should include:

  • A short description of the aim of the dissertation, and its connection to CERGU’s research themes (maximum 1500 words)
  • A short motivation of the proposed visit, including a description of anticipated results, a detailed budget, and the total sum of expenses that CERGU would be expected to cover, signed by the supervisor and the host researcher from GU (maximum 1000 words).

There is no deadline for applications. Grants will be decided and awarded monthly.

Postdok i CERGU-miljön

Att vara postdok på CERGU innebär en dubbel tillhörighet, dels den ämnesspecifika där man förväntas ingå på samma sätt som andra postdokar och lärare/forskare på ämnesinstitutionen. Utöver detta ingår och verkar man även i CERGU:s mångdisciplinära miljö och bidrar med sina ämnesspecifika perspektiv. Sitt kontor och formella anställning har man på sin ämnesinstitution men man träffar kollegorna från CERGU-nätverket varje vecka genom tisdagsfrukostar, arbetsseminarier, workshops och konferenser. Man har alltid tillgång till kollegor och forskningsstöd på CERGU och det finns goda möjligheter att initiera framtida flerdisciplinärt samarbete, som tex mångdisciplinära forskningsprojekt, konferenser, publikationer etc.

Kontakt

Andreas Moberg, föreståndare 
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)
andreas.moberg@law.gu.se
+46 31 786 56 77