Länkstig

Andreas Moberg

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C611
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Andreas Moberg

Jag undervisar främst i EU-rätt, bland annat på kursen EU-rätt i den nationella rättsordningen på juristprogrammet (avancerad nivå) och på flera kurser på de tvärvetenskapliga programmen i European Studies (kandidat- och master-nivå).

Min forskning har länge varit EU-fokuserad och omfattat bland annat EU:s yttre relationer i allmänhet, både ur ett folkrättsperspektiv som ur ett EU-rättsperspektiv; EU:s arbete med att sprida och garantera grundläggande rättigheter (både internt och externt), bland annat med fokus på rättsstatsprincipen och förfarandet i EU-fördragets artikel 7. Jag har också arbetat tvärvetenskapligt med fokus på EU-domstolen, bland annat i ett projekt som fokuserat på hur medlemsstaternas yttranden i förhandsavgöranden ger avtryck på domstolens avgöranden. Ytterligare projekt med EU-fokus jag arbetat med har rört hur granskningar av utländska direktinvesteringar hanteras inom EU, och EU:s medlemsstater.

För närvarande arbetar jag med ett MSB-finansierat forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och analysera rättsliga förutsättningar för samhällsskydd och beredskap. Min roll i projektet är att särskilt belysa de rättsliga förutsättningar som har sin bakgrund i Sveriges åtaganden under EU-fördragen.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • EU-rätt
  • Internationell rätt

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • EU-rätt
  • Internationell rätt