Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Moberg

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C611
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Andreas Moberg

Jag undervisar främst i EU-rätt, bland annat på kursen Konstitutionell EU-rätt på juristprogrammet (avancerad nivå) och på flera kurser på de tvärvetenskapliga programmen i European Studies (kandidat- och master-nivå).

Min forskning har fokuserat på EU:s yttre relationer i allmänhet, både ur ett folkrättsperspektiv som ur ett EU-rättsperspektiv. Mer specifikt så har jag skrivit om hur EU globalt har använt sig av avtalsklausuler som instrument för att sprida mänskliga rättigheter, demokrati rättsstatsprincipen.

För närvarande arbetar jag med två forskningsprojekt. Det första handlar om en komparativ studie av reglerna som styr utnämning av domare till EU-domstolen. Det andra analyserar hur tillämpningen av EU-fördragets regler till skydd för rättsstatsprincipen går till inom EU:s institutioner.

Jag är biträdande föreståndare för CERGU (Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet) och ledamot i PIL:s enhetsråd.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • EU-rätt
  • Internationell rätt

Pågående forskning

  • Twenty-eight ways to Luxembourg, 2018-12 -

Undervisningsområden

  • EU-rätt
  • Internationell rätt

Utvalda publikationer

Can the European Union use agreements to even out the global imbalance in the protection of human rights
Moberg, Andreas
In Bakardjieva Engelbrekt A., Mårtensson, M., Oxelheim, L. & Persson, T. (Eds.) (2015). The EU’s Role in Fighting Global Imbalances, Glos : Edward Elgar Publishing Ltd, s. 138-164, 2015

The Condition of Conditionality – Closing in on 20 Years of Conditionality Clauses in ACP-EU Relations
Moberg, Andreas
Wahlgren, P. (Ed.) Law and Development, Scandinavian Studies in Law, Volume 60, Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law, 60, s. 275-306, 2015

The Legal Framework of the EU's Human Rights Strategy
Moberg, Andreas
Nergelius, J. & Kristoffersson, E. Human Rights in Contemporary European Law, Swedish Studies in European Law volume 6, Oxford : Hart Publishing, s. 35-58, 2015

See You in Luxembourg? EU Governments´ Observations Under the Preliminary Reference Procedure
Cramér, Per, Larsson, Olof, Moberg, Andreas, Naurin, Daniel