Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Karlsson Schaffer

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C410
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Johan Karlsson Schaffer

 • Docent i statsvetenskap 2015
 • Filosofie doktor i statsvetenskap 2009
 • Filosofie magister i statsvetenskap 2002
 • Filosofie kandidat i internationella relationer 2000

Jag började arbeta vid Institutionen för globala studier i augusti 2016. Dessförinnan arbetade jag vid Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, från 2009 till 2017.

I perioden 2018-2019 är jag Professor II vid juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, inom projektet Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism.

Forskning

Min forskning rör sig i gränslandet mellan politisk teori och internationella relationer, i synnerhet mänskliga rättigheter och demokratiteori. För närvarande forskar jag huvudsakligen om hur olika grupper i civilsamhället mobiliserar rättighetsanspråk i domstolar för att uppnå samhällelig förändring i Skandinavien, samt allmänt om mänskliga rättigheter i både inrikes- och utrikespolitik i Sverige och de övriga nordiska länderna.

Jag forskar också om de mänskliga rättigheternas filosofi, om demokratiteori och om internationella institutioners auktoritet och legitimitet.

Forskningsområden

 • Mänskliga rättigheter
 • Internationella institutioner, global governance
 • Politisk teori och politisk filosofi
 • Internationella relationer-teori
 • Rättslig mobilisering
 • Demokratiteori
 • Svensk och nordisk politik
 • Auktoritet, legitimitet

Forskningsprojekt

Jag är huvudforskare för projektet Den skandinaviska rättighetsrevolutionen: Individuella rättigheter, civilsamhällelig mobilisering och demokratisk förändring, finansierat av Vetenskapsrådet 2018–2021. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid universiteten i Göteborg, Oslo och Köpenhamn.

Från 2012 till 2017 var jag huvudforskare för projektet The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse? Projektet finansierades av norska Forskningsrådet.

Från 2007 till 2012 var jag med-huvudforskare för projektet Nordic prostitution policy reform and the causal role of ideas, finansierat av Vetenskapsrådet.

Från 2009 till 2017 var jag anställd som postdoktor och därefter som forskare vid Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, där jag bland annat verkade i projekten Should states ratify human rights conventions? och Multirights: The legitimacy of the multi-level human rights judiciary.

Under 2017-2019 medverkar jag i forskningsprojektet Nordic branding: The politics of exceptionalism vid Universitetet i Oslo, som involverar ett 30-tal forskare vid 14 lärosäten.

Undervisning och handledning

Jag är kursansvarig för IR1111 Introduktion till internationella relationer samt forskarutbildningskursen Applied Theory. Därutöver undervisar jag på olika kurser i forskarutbildningen.

Jag handleder och examinerar också uppsatser på kandidat- och masternivå inom mina forskningsområden, exempelvis om internationella relationer-teori, demokratiteori, mänskliga rättigheter, rättslig mobilisering och global governance.

För närvarande handleder jag tre doktorander: