Länkstig

Johan Karlsson Schaffer

Viceprefekt

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C410
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Johan Karlsson Schaffer

Jag började arbeta vid Institutionen för globala studier i augusti 2016. Dessförinnan arbetade jag vid Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, från 2009 till 2017. Under 2018–2019 innehade jag också en gästprofessur vid juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Sedan 2020 är jag redaktör för Nordic Journal of Human Rights.

Ledning

Sedan 2022 är jag viceprefekt och studierektor för forskarutbildning vid SGS.

Forskning

Min forskning handlar om de mänskliga rättigheternas politik, rättsmobilisering och domstolspolitik, särskilt med fokus på den nordiska länderna. För närvarande forskar jag huvudsakligen om hur olika grupper i civilsamhället mobiliserar rättighetsanspråk i domstolar för att söka upprättelse och politisk förändring och hur domstolarnas politiska roll har utvecklats.

Jag har också forskningsintressen i gränslandet mellan politisk teori och internationella relationer, i synnerhet mänskliga rättigheter och demokratiteori. Bland annat har jag forskat om de mänskliga rättigheternas filosofi, om kosmopolitism och transnationell demokrati, om epistemisk och deliberativ demokratiteori, samt om internationella institutioners auktoritet och legitimitet.

Forskningsprojekt

Jag är för närvarande huvudforskare för två projekt:

Tidigare har jag varit huvudforskare för två större anslag:

Undervisning och handledning

Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen Tillämpad teoriutveckling. Därutöver undervisar jag på olika kurser i forskarutbildningen.

Jag handleder och examinerar också uppsatser på kandidat- och masternivå inom mina forskningsområden, exempelvis om rättsmobilisering, mänskliga rättigheter, internationella relationer-teori, demokratiteori och global styrning. Om du är student vid SGS och vill skriva kandidat- eller masteruppsats eller göra forskningspraktik inom dessa områden får du gärna höra av dig.

För närvarande handleder jag tre doktorander. Jag har tidigare handlett två doktorander till disputation.