Länkstig

Jens Norrby

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C663
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jens Norrby

Jag är doktorand i Idéhistoria sedan hösten 2016. I mitt avhandlingsarbete studerar jag en de grupperingar som tidigast började fundera på Storbritanniens tid efter imperiet: brittiska federalister. Från grundandet av den första federalistiska organisationen 1894 fram till grundandet av the Commonwealth of Nations 1949 studerar jag vad olika federalistiska organisationer och personer tänkte både om Storbritanniens post-imperiella möjligheter och viktigaste allierade. Frågeställningar som under en tid då Storbritannien gick från "världens verkstad" till en i mängden utmanade både unionens (UK) och de individuella nationernas självförståelse i grunden.

Mina forskningsintressen är bland annat Storbritanniens historia, Europas historia, nationell självförståelse, det Brittiska imperiets nedgång och Brexit.