Länkstig

Jens Norrby

Om Jens Norrby

Jag disputerade i maj på en avhandling om en de grupperingar som tidigast började fundera på Storbritanniens tid efter imperiet: brittiska federalister. Från grundandet av den första federalistiska organisationen 1884 fram till andra världskrigets slut 1945 har jag undersökt jag hur olika federalistiska organisationer och personer föreställde sig den internationella ordningen efter de europeiska imperiernas upplösning. Det var frågeställningar som under en tid då Storbritannien gick från "världens verkstad" till en i mängden utmanade britters relation både till sitt imperium och sin självbild.

Mina forskningsintressen är bland annat Storbritanniens historia, Europas historia, nationell självförståelse, det Brittiska imperiets nedgång och Brexit.