Länkstig

Ingmar Söhrman

Professor emeritus

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg

Om Ingmar Söhrman

Professor emeritus i romanska språk, särskilt spanska

 • Mottagning: Träffas efter överenskommelse

Forskningsprojekt

 • Inklusivt presens och perfekt med presensreferens i romanska språk
 • Översättning av den rätoromanska poeten Luisa Famos verk till svenska
 • Deltagande i nätverket om spansk-svenska historiesamarbetet 2022-
 • Den svenska romanistikens historia i samarbete med prof. Gunnel Engwall, SU, prof. Eva Larsson-Ringqvist, LNU, och prof Lars-Göran Sundell, UU.
 • ”Staden i fiktion och verklighet” i samarbete med Per Cornell
 • Idén om goternas skandinaviska ursprung som legitimitetsskapare i spanska medeltidskrönikor (spansk och svensk version).
 • Datorbaserad corpus över äldre spansk text, ett samarbete mellan universiteten i Alcalá de Henares, Murcia m.fl.
 • Utgivning av den spanske ambassadören i Sverige, Francisco Hernán Nuñez’ brev 1670-1674
 • Riktnings- och befintlighetsprepositioner i surselviska (rätoromanska)

Publikationer 1989 - 2004 (senare publikationer står längst ner på sidan)

 • Monografier

Sverige och de romanska kulturerna 1989 101

Las construcciones condicionales en castellano contemporáneo (1991, 167 sidor)

Ethnic Pluralism in Spain (1993, 93 sidor)

Språk, nationer och andra farligheter (1997, 184 sidor)

Vägen från latinet. De romanska språkens historia (2006, 221 sidor)

 • Antologier som redaktör

(tills. med Martin Lexell) La cultura sueca (1995, 150 sidor)

La culture dans la langue (1993, 214 sidor)

(medred. Ingvar Svanberg) Balkan – folk och länder i krig och fred (1996, 399 sidor)

(medred. Ingvar Svanberg & Roger Gyllin) Bröd och salt (1998, 269 sidor)

(medred. Ken Benson & Magnus Mörner) Relaciones entre España y Suecia desde mediados del siglo XVII hasta comienzosdel XIX/ Spanish-Swedish relations from the middle of theseventeenth century until the beginning of the nineteenth century,Seminar in Uppsala 21-23 september 2000 2000 316

(medred. Magnus Mörner) Svensk-spanska historiesamarbetet, nr 7 (2003, 50 sidor)

(medred. Ingvar Svanberg) Minoriteter i Europa (2004, 259 sidor)

 • Artiklar

”Esbozo de una descripción semántica de las construcciones condicionales en español moderno”, kommer att publiceras i kongressacta från romanistkongressen i Santiago de Compostela 1989.

”Keltiska språk”, Språknytt nr 4, 1981, sid. 12-15 och Tidsspegel nr 5, 1981, sid. 4-7.

”Rumänska - det mystiska balkanlatinet”, Språknytt nr 2, 1982, sid.1-6.

”Rumänskans ställning i Sverige”, Moderna språk nr 3, 1983, sid. 229-232.

“Invatamîntul limbii române in Suedia”, Limba si literatura nr 1, Bukarest, 1984, sid. 61-63.

”Alpin franska”, Lingua nr 1, 1985, sid. 50-51.

”Anteckningar från ett besök i München: Radio Free Europe - Radio Liberty och Südost-Institut”, Bulletin för öststatsstudier i Norden nr 1, 1985, sid. 21-23.

“Imigrantii românii in Suedia”, Alergatorul de la Maraton, Aarhus, 1987, sid. 221-230.

”Rumäniens nationella minoriteter”, Multiethnic Studies in Uppsala. Essays Presented in Honour of Sven Gustavsson, June 1, 1988, Uppsala Multiethnic Papers 13, Uppsala, 1988, sid. 113-120

”Romanska språk i Sverige”,i Ingvar Svanberg & Harald Runblom, (red.), Det mångkulturella Sverige, Stockholm, 1989, sid. 318-324.

”Rumäner”, a.a., sid. 324-326.

Grundinformation Rumäner, Statens Invandrarverk, september, 1989.

”Rumänien - ett specialfall i Öst”, Upsala Nya Tidning, 29/12 1989, sid. 2.

Encuentros culturales hispano-suecos », Moderna språk, 2, 1990.

« Ebauche d’une description de l’usage des prépositions de direction et de position en sursilvain contemporain », publiceras i Actes de l’onzième congrès des romanistes scandinaves, Trondheim, 1990, sid. 507-515.

”Spanskundervisningen i Sverige”, publiceras i Lingua, nr 1, 1991.

”La enseñanza del español en Suecia”, Boletín de ASELE, nr 13, 1995, sid. 13-16.

”Sol y nieve; Spanska i skidbacken”, Lingua, nr 1, 1992, sid. 50-52.

“The Gypsy Link - A Hispano-Swedish Connection”, i G. Persson (utg.), Language - the Time Machine, Acta Universitatis Umensis, Umeå, 1992.

”Moldova” i S. Gustavsson & I. Svanberg (utg.), Gamla folk och nya stater. Det sönderfallna Sovjetunionen, Stockholm, 1992, sid. 205-216.

”Gagauzien”, a.a., sid. 217-219.

”Rumänien efter Ceausescu”, Statens Invandrarverk, 1992

”Skotsk-gäliskan, ett språk med framtiden bakom sig”, Multiethnica, 11, 1993, sid. 1-9.

40 artiklar om rumänska och rätoromanska språken, rumänska författare och bretonsk, rumänsk, rätoromansk litteratur för Nationalencyklopedin.

”De romanska språken i det som en gång var Jugoslavien” i La culture dans lalangue, Umeå, 1993, sid. 185-203.

”Hur stulet gods blev en klänning”, Målföret, 1, 1994, sid. 10-12.

”Varför räknar en del så konstigt?”, Målföret, 2, 1994, sid. 7-9.

”Kufiska ord och språkliga orkaner”, Målföret, 4, 1994.

„Bemerkungen zu deutschen Einflüssen auf das Rätoromanischen“, Martin Todtenhaupt & Ingela Valfridsson (red.), Sprache als lebendiger Kulturspiegel, Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 119, Umeå, 1994, sid. 195-202

”Språkens existens är hotad”, Västerbottens-Kuriren, 14/2 1995.

”Nation - inte samma sak som stat”, Västerbottens-Kuriren, 15/11 1995.

”Vad menas med nationell identitet”, Västerbottens-Kuriren, 16/11 1995.

”Språket som kulturell identitet” i Per Olov Backman, Texter om språk, Stockholm, 1995, sid. 116-120.

« La enseñanza de español en Suecia », Boletín de ASELE nr 13, 1995, sid. 13-16.

« Les relations culturelles franco-suédoises », Bulletin des amis du Musée Bernadotte, nr ?, Pau, (opublicerat).

”Balkan i fantasi och verklighet” tills. m. Ingvar Svanberg i I. Svanberg &

I.Söhrman, Balkan - folk och länder i krig och fred, Stockholm, 1996, sid. 11-16.

”Språken på Balkan” i I. Svanberg & I. Söhrman, Balkan - folk och länder i krig och fred, Stockholm, 1996, sid. 33-50.

”Rumänien” i I. Svanberg & I. Söhrman, Balkan - folk och länder i krig och fred, Stockholm, 1996, sid.256-285.

”De gåtfulla baskerna” i Gunilla Gren-Eklund, Att förstå Europa, Mångfald och sammanhang, Humansitdagarna i Uppsala 1994, Uppsala 1996, sid. 309-313.

”Magiker och trollkarlar i olika skepnader” i Astrid Stedje (red.), symposiehandlingar (namnet inte bestämt), Umeå, 1996.

”Är katalaner spanjorer - också”, publiceras i Multiethnica, 19, hösten 1996

”Drottning Kristina i Calderón de la Barcas dramatik”, opublicerat manuskript

”Att skapa ett riksspråk”, Multiethnica 16/17, 1996, sid. 5-12.

“Romansh” i Glanville Price, Encyclopedia of the Languages of Europe, Cambridge, 1998, ss. 388-393.

”Varför de stora språken är så arga på de små”, Thule, Umeå 1997

”The Position of Clitics in Phrases with an Infinite Verb Form in Romance Languages”, HERMES, nr 19, Aarhus, 1997, sid. 93-113.

”Alf Lombard – en svensk romanist som beskrev rumänskan” i Bröd och salt, Uppsala, 1998, ss. 245-254

”La tradición goda: su presencia en la época del Barroco” i Enrique Martínez Ruíz & Magdalena de Pazzis Pi Corrales (utg.), España y Suecia en la época del Barroco (1600-1660), Madrid, 1998, ss. 945-955.

”Una sinonimia controvertida: españoly castellano desde una perspectiva sociolingüística”, Español actual, 68, 1999 (nominellt 1997), ss. 55-61.

Españoly castellano una vez más” Estudios hispánicos VII, Wroclaw, 1999, ss. 11-19.

”Alf Lombard – a Swedish Linguist with Romanian in his heart”, Romanian Civilisation, vol VII, nr 3, 199, Iasi, ss. 73-87.

”German Culture in Romania”, Romanian Civilisation, vol VIII, nr 2, 1999, Iasi, ss. 31-39.

”Comodines semánticos e hipercorrecciones” i Actas del II Coiloquio internacional: La historia de los lenguajes iberrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia, Universitat de Pompeu Fabra, Barcelona, ss. 351-361

”La présence française en Suède pendant le Moyen Âge et la Renaissance” i M. Auchet (utg.), Les pays nordiques et le dialogue interculturel, Nancy 1999, ss. 201-218.

”Rheto-Romance Studies” i The Year’s Works in Modern Language Studies, vol. 60 (1998), Oxford, 1999, ss. 515-518.

”Från nationellt till officiellt språk. Om rätoromanskans nya status och dess ställning i Schweiz”, i D. Blanck & P.Jegebäck (utg.) Migration och mångfald, Uppsala, 1999, ss. 49-66.

”Ceuta and Melilla – Spain’s presence on African Soil”, Europa Ethnica, vol. 1-2 1999, ss. 36-61.

”Les relations culturelles franco-suédoises” i K. Jonasson m.fl. (utg.)Résonances de la recherche : festskrift till Sigbrit Swahn Uppsala 1999, ss. 437-452.

”Ceuta och Melilla – Europas sista brofästen i Afrika” B. Ryder Liljegren (utg.), Europa, Humanistdag-boken XII, Göteborg, 1999, ss. 371-381.

”Rheto-Romance Studies” i The Year’s Works in Modern Language Studies, vol. 61 (1999), Oxford, 2000, ss. 549-552.

”Drottning Kristina i Calderón de la Barcas dramatik” Acta Sueco-Polonica, Uppsala, 2000.

”El orden de las oraciones de los períodos condicionales”, (opublicerat manuskript)

“Mannerheim and Romania” i Romanian Civilization, vol IX, nr 3, 2000-2001, ss.33-43.

“Les consequences linguistiques des changements géopolitique : le cas de l’Estonie” I Marc Auchet & Annie Bourguignon, Aspects d’une dynamique régionale : les pays nordique dans le contexte de la Baltique, Nancy 2001, ss. 130-145.

“The Commerce of Culture – Condition or Consequence of economic Contacts: The Case of Spain and Sweden” I Enrique Martínez Ruiz & Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Commerce and Navigation between Spain and Sweden troughout History, Madrid 2001, ss. 511-534.

“Länder och bråk – räkna med språk!” i Barbro Ryder- Liljegren m.fl., Språk, Humanistdag-boken XIV, Göteborg, 2001, ss. 297-306.

”Rheto-Romance Studies” i The Year’s Works in Modern Language Studies, vol. 62 (2000), Oxford, 2001, ss. 518-522.

El comercio de la cultura. Condición o consecuencia de contactos económicos. El caso de España y Suecia i Comercio y navegación entre España y Suecia, Universidad de Cádiz, 2000

Chico, chica y otras expresiones similares. Un análisis semántico.i XIV nordiska romanistkongressen, Stockholm 10-15 augusti 1999, CD-rom, Stockholm, Stockholms universitet 2000.

Drottning Kristina och Wladyslaw IV i Calderón de la Barcas dramatica, Acta Sueco-Polonica, vol. 8-9

Mannerheim and Romania i Romanian Civilisation IX, 2001

Les conséquences linguistiques des changements Géopolitiques: le cas de l’Estonie : Aspects d’une dynamique régionale. Université de Nancy.

El goticismo - el último florecimiento de una vieja historia. I Relaciones entre España y Suecia desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XIX, Iberoamerikanska institutet 2002

WHEN is a Language. I Språkpolitik rapport från ASLA: höstsymposium, Göteborg, 9-10 nov. 2000, Uppsala 2002

Nadie protestaba si comía poco. La inversión de los períodos condicionales. I Romansk Forum, Universitetet i Oslo, digitalt utlagd på nätet under titeln Romansk forum. 2003.

Intercultural Communication or Parallel Cultures? The Swiss Example with Special Regard to the Rhaeto-Romance Situation. I J. Allwood & B. Dorriots (utg.) Intercultural Communication at Work. Papers in Anthropological Linguistics 29, Göteborg. 2004, ss. 65-80.

De la unidad a la fragmentación: el nacimiento de las variedades retorromances, Aemilianense 1, ss.501-516, Logroño 2004

Kelterna i Skottland och Bretagne, i I. Svanberg & I. Söhrman (utg.) Minoriteter i Europa, Stockholm, ss. 53-72

Alsace – ”både och” eller ”ingetdera” i I. Svanberg & I. Söhrman (utg.) Minoriteter i Europa, Stockholm, ss. 138-149.

De romanska alpfolken – rätoromanerna, i I. Svanberg & I. Söhrman (utg.) Minoriteter i Europa, Stockholm, ss.150-164

Katalanerna – ett folk i fyra länder, i I. Svanberg & I. Söhrman (utg.) Minoriteter i Europa, Stockholm, ss.188-201

Un choque lingüístico: el contraste hispano-sueco. Anuari de Filologia XIII, 2004, ss. 1-14.

Ecos de la patria goda. El origen de dos naciones, i Polis 16 2004 (2005) ss. 169-195.

Qu’est-ce que c’est que le génitif ? Perspectives roumaines et romanes, i http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/XVI-SRK-Pub/RIL/RIL01-Soehrman 2005

Godos, gautas y gotios – etnónimos nebulosos y reveladores, Vol. 2 AHLE VI Actas, Madrid 2006, ss. 1731-40.

 • Audiovisuella produktioner:

Aspectosde España, Introducción a la sociedad española actual, Umeå, 1993.

Grammix, datoriserat satslösningsprogram (spanska delen), Umeå/Stockholm, 1993.

Conversaciones en castellano, hörförståelsematerial på video, Umeå, 1994

Así nació el español, (i samarbete med universiteten i Alcalá de Henares och Barcelona) Umeå 1996

 • Vetenskapliga recensioner

REC. av A.V. Desnitskaja, (ed.), ”Grammatitjeskij stroj balkanskich jazykov”, Leningrad, 1976; Balkan-Archiv, bd 5, Hamburg, 1980, sid. 303-306.

REC. av J. Hedenrud, Övningar i spanska, Lund, 1978; Moderna språk nr 3, 1981, sid. 301-302.

REC. av Gauger/Oesterreicher/Windisch, „Einführung in die romanische Sprachen“, Darmstadt, 1981; Studia Neophilologica vol. 54, 1982, sid. 337-339.

REC. av K.F. Bach/G. Price, “Romance Linguistics and the Romance Languages. A Bibliography of Bibliograpies”, London, 1977; Moderna språk nr 4, 1984, sid. 273.

REC. ”Kan man lära sig albanska? Presentation av läromedel i albanska”, Moderna språk nr 3, 1986, sid. 237-241.

REC. av G. Engwall, « Vocabulaire du roman français (1962-68). Dictionnaire des fréquences », Stockholm, 1984; Moderna språk nr 4, 1985, sid. 376-377.

REC. av B. Harling/F. Uriz, ”Paso a paso”, del 1 och 2; Moderna språk nr 1, 1988.

REC. av F. Lutz/D. Strehle, ”Rückläufiges Wörterbuch des Surselvischen/Dicziunari invers dil Romontsch Sursilvan”, Tübingen, 1988; Studia Neophilologica, 1991, sid. 250-251.

REC. av Ingmar Karlsson, ”Det lilla Europa, Guide till Europas små folk”, Stockholm, 1992; Multiethnica, 11, 1993, sid. 18.

REC. av Thomas Lundén, ”Språkens landskap i Europa”, Lund, 1993; i Multiethnica, 14, 1994.

REC. av Felipe Fernández-Armesto, “Guide to the Peoples of Europe”, London, 1994; publiceras i Multiethnica, 14, 1994.

REC. av Arnold Spescha, Grammatica Sursilvana, Studia Neophilologica, 2, 1994.

REC. av Martin Lexell, ”Norstedts spanska idiomordbok”, REALE, Alcalá de Henares, 3, 1995.

REC. av Alexander M. Schenker, The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic

Philology, New York/London, 1995, i Multiethnica 23, 1998, ss. 29-30.

REC. av Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, Paris 1998, i

Multiethnica 24-25, 1999, sid. 50.

REC. av Hans Goebl, Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins, 1a pert; Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte; Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzenden Dialekte, 1. Teil, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1998, 7 vol. i Revue romane, vol. 36:2, 2004, sis. 337-339Bibilografisk rec. ”Rhaeto-Romance Studies i The Year’s Work in Modern Languages 1998-2008, totalt cirka 40 sid.