Göteborgs universitet
Bild
Different flags
Foto: Per Pixel Petersson

Samverkan

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) fungerar som en kunskapsnod för att stimulera mångvetenskaplig och policyrelevant debatt om europeiska utmaningar, i aktiv samverkan med det omgivande samhället.

CERGU utgör, tillsammans med Centrum för Europastudier (CES), den kompletta akademiska europamiljön vid Göteborgs universitet, med tvärvetenskapligt fokus på Europafrågor inom forskning, utbildning och studentverksamhet. Forskare i CERGU:s nätverk är i stor utsträckning också aktiva som lärare på de olika Europaprogrammen. CERGU och CES tillsammans stödjer studentorganisationen Brännpunkt Europa.

CERGU samverkar aktivt med det omgivande samhället genom att arrangera kurser, föredrag och seminarier tillsammans med myndigheter, organisationer och föreningar, liksom med olika institutioner på Göteborgs universitet och med de svenska nätverken för europaforskning i ekonomi, juridik och statsvetenskap.

CERGU har väl etablerade samverkanskanaler såväl nationellt som internationellt, både på individnivå och som internationell forskningsenhet och som del av en komplett Europamiljö. CERGU samverkar med Europa Direkt Sjuhärad och Europa Direkt Halland.