Göteborgs universitet
Länkstig

International Advisory Board (IAB)

Internationella experter ger råd till CERGU.

Anders Ahnlid, svensk representant i nordiska Gränshinderrådet.

Stefan Berger, professor i socialhistoria, föreståndare, Institute of Social Movements, Ruhr-University Bochum.

Tanja Börzel, professor och innehavare av Jean Monnet Chair vid Department of Political and Social Sciences, samt föreståndare för Center for European Integration vid Freie Universität Berlin.

Chun Ding, professor i nationalekonomi, föreståndare, Centre for European Studies, Fudan University.

Georgios Karyotis, doktor och universitetslektor i Internationella relationer vid School of Social and Political Sciences, University of Glasgow.

Barbara Loester, doktor och universitetslektor i engelska, University of Winchester.

Valeria Pulignano, professor vid Faculty of Social Sciences och samordnare vid Centre for Sociological Research vid University of Leuven.

Lenka Rovná, professor vid Institute of International Studies vid Faculty of Social Sciences, Charles University.

Michael Wintle, professor vid Humanistiska fakulteten och Chair of Modern European History vid University of Amsterdam.