Länkstig

Linda Karlsson Hammarfelt

Viceprefekt

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D428B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D428B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Linda Karlsson Hammarfelt

Bakgrund

Jag disputerade i september 2011 vid Stockholms Universitet samt Justus Liebig-Universität Gießen (inom ramen för PhDnet literary and cultural studies) med en avhandling om Katja Lange-Müllers författarskap: Praktiken im Zwischenraum. Transitorisches Schreiben bei Katja Lange-Müller. 2012-2014 var jag postdoktor i tyska vid Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer. Därefter innehade jag en binationell postdok-tjänst kopplad till universiteten i Göteborg och Hamburg, finansierad av Svenska Vetenskapsrådet. Sedan HT 2019 är jag anställd som lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskning

Min forskning rör i första hand modern och samtida tysk- och svenskspråkig litteratur; särskilt skildringar av migration, kulturell hybriditet, inter-och transkulturalitet samt föreställningar om och iscensättanden av vattenlandskap som transkulturella rum i texter av bland andra Yoko Tawada, Christoph Ransmayr, Ilma Rakusa och Judith Schalansky. Sedan HT 2017 arbetar jag med ett projekt om litterära vattenlandskap (finansierat av Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet).

Jag är sektionsredaktör för tyskspråkig litteratur- och kulturvetenskap hos tidskriften Moderna språk och sitter i styrelsen för föreningen Germanistische Literaturwissenschaft Schweden.

Sedan HT 2018 är jag representant för Humanistiska fakulteten i styrgruppen för CERGU (Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet) och 2017-2019 var jag koordinator för forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid Institutionen för språk och litteraturer.

Undervisning och handledning

Jag undervisar framförallt inom tysk litteratur- och kulturvetenskap och handleder arbeten på kandidat-, master- och doktorandnivå inom ämnet tyska (särskilt inom tysk litteratur), men undervisar även på flera av institutionens program, såsom Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation.

För närvarande handleder jag Anne Schumacher, doktorand i tysk litteraturvetenskap (biträdande handledare).