Göteborgs universitet
Länkstig

Rådet för Europastudier (REGU)

Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, hedersledamot

 


 

Catrine Norrgård

Catrine Norrgård, Verkställande direktör för Göteborgs representationskontor i Bryssel

 


 

Strömberg

Annika Strömberg, ansvarig för EU-program, Kreativa Europa, Kulturrådet

 


 

Hammarström

Ulf Hammarström, Generaldirektör för SWEDAC
 


 

Marx

Sebastian Marx, Självständig EU konsult med 20 års Brysselerfarenhet

 


 

Knutsson

Karin Knutsson, Verksamhetsrevisor vid Revisionskontoret vid Göteborgs stad (alumn)

 


 

Casinge

Robert Casinge, chef för Västra Götalandsregionens Brysselkontor

 


 

Lekvall

Lotta Lekvall, VD för Folkteatern

 


 

Schellekens

Pierre Schellekens, Enhetschef, Europeiska kommissionen, DG Energi