Länkstig

Johan Järlehed

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D456
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johan Järlehed

Bakgrund

Jag disputerade 2008 vid Göteborgs universitet (GU) med en avhandling om den baskiska språkrörelsens bildkampanjer under åren 1970-2001. Därefter gjorde jag en postdok vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och arbetade som lektor i spanska vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. Sen 2015 är jag lektor i spanska vid Institutionen för språk och litteraturer, GU.

Forskning

Min forskning handlar om hur språk i vid mening samverkar med sociala förändringsprocesser. Mitt mål är att förstå orsakerna bakom förändringen och hur den påverkar människors syn på och användning av språk, liksom hur språkliga ideologier och praktiker påverkar sociala processer. För att undersöka detta arbetar jag främst med socialsemiotiska, diskursanalytiska och språketnografiska begrepp och metoder. Tematiskt sträcker sig min forskning från minoritetsspråk och nationalism i Spanien till flerspråkighet, segregation och gentrifiering i Göteborg. Tillsammans med Michelle Waldispühl samordnar jag forskningsområdet Språk i samhällskontext (https://www.gu.se/sprak/var-forskning/forskningsomraden/sprak-i-samhallskontext)".

Forskningsprojekt

Undervisning och handledning

Jag undervisar och handleder på olika kurser inom grundutbildningen i spanska, liksom inom Mastersprogrammet Språk och interkulturell kommunikation.