Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Järlehed

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
C553
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johan Järlehed

EJ PUBL/AA

Forskar om språkliga landskap i Galicien och Baskien, och undervisar i spansk lingvistik

  • Telefon/besökstid: Enligt överenskommelse per e-post

CV (pdf) Bakgrund

2008 disputerade jag vid Göteborgs universitet (GU) med en avhandling om den baskiska språkrörelsens bildkampanjer (1970-2001). 2010-2013 gjorde jag en postdok vid GU finansierad av Centrum för Europaforskning (CERGU). 2012-2014 var jag också biträdande förståndare för CERGU. 2013-2015 hade jag en tjänst som lektor i spanska vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. I november 2013 fick jag ett fyraårigt forskningsanslag från VR för att studera hur kulturell särart representeras, regleras och förstås i dagens Galicien och Baskien. From januari 2015 är jag lektor i spanska vid Institutionen för språk och litteraturer, GU.

Forskning

Mitt intresse för ”språk” har alltid varit brett i den bemärkelsen att jag undersöker hur språkliga varieteter samverkar med andra semiotiska resurser (material, färg, typografi, etc.) och sociala praktiker i den pågående förhandlingen av social mening och struktur. Mitt huvudsakliga forskningsintresse har hittills varit samspelet mellan språk, kultur och identitet i minoriteters nationsskapande, särskilt i de baskiska, katalanska och galiciska fallen. Jag är också intresserad av turism och autenticitets-arbete, liksom av kulturens roll inom ämnet moderna språk, men på sistone har jag särskilt ägnat mig åt studiet av språkliga och semiotiska landskap. En gemensam nämnare för all min forskning har varit ett fokus på de visuella aspekterna av språk, både som bild/yta och som konfiguration/ideologi.

Forskningsprojekt

  • 2014-2018 Stolthet och profit: semiotiskt landskapande i Galicien och Baskien
  • 2010-2013 Nationens sociala och språkliga omvandlingar. Spaniens språkliga landskap i en tid av tilltagande globalisering och regionalisering

Internationellt nätverk och samarbete

Sociolinguistics of Scriptality (SoS) research group: http://heterographia.org Cultural Borders of Europe: http://cbe.gu.se/ Centrum för Europaforskning (CERGU): www.cergu.gu.se

Undervisning

Jag har genom åren undervisat på många olika kurser inom grundutbildningen i spanska vid GU och LiU, liksom inom Översättarprogrammet och Lärarprogrammet vid GU. Jag har också handlett många uppsatser i spanska samt ett par inom Översättarprogrammet och Lärarprogrammet.

För närvarande ansvarar jag för kurserna SP1302 (Fördjupningskurs i spansk lingvistik) och SP1211 (Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik).