Göteborgs universitet
Bild
CERGU böcker

Böcker

CERGU:s bokserie “Forskning om Europafrågor” finns i två varianter: 1) årsboken som publicerar forskning om temat för varje års publika Europaforskardag; och 2) böcker om något specifikt Europafokus, med en snävare vetenskaplig tematik.