Göteborgs universitet
Länkstig

Working Paper serie

CERGU:s Working Paper serie har som uppgift att kommunicera pågående forskning vid CERGU.

Serien välkomnar bidrag från alla discipliner och från olika teoretiska perspektiv med både kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Rapporterna, som kan vara på engelska eller svenska, publiceras regelbundet via CERGU:s hemsida men går också att söka fram i Göteborgs universitets elektroniska tidsskriftsdatabas GUPEA.