Länkstig

Katarina Leppänen

Prefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C629
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Katarina Leppänen

Jag är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och forskar inom ett program som heter ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures” som leds av Stefan Helgesson vid Stockholms universitet (http://worldlit.se/). Mitt tidigare projekt hette ”Representation and articulation of national identity in Finland and Estonia 1900-1940: Theoretical readings of Aino Kallas and Hella Wuolijoki”. Inom projektet har jag publicerat ett flertal artiklar (se lista nedan). Andra projekt som jag arbetat inom är ett post doc projekt finansierat av Vetenskapsrådet, ”Från suffragett till medborgare” och som doktorand deltog jag projektet ”Kön ras sexualitet: konstruktion eller essens”. Jag har även ansvarat för ett pedagogiskt projekt som hette ”Kanon ifrågasatt” (2004-2008). Min avhandling analyserar Elin Wägners tänkande i förhållande till den europeiska kvinnorörelsen och föreställningar om kön, natur och historia. Jag disputerade 2005 och boken utkom på förlag 2007, Elin Wägner’s Alarm Clock: Ecofeminist Theory in the Interwar Era, Lanham, Lexington Books, Rowman & Littlefield Publishers.

Jag är sedan 2018 prefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Jag har tidigare varit redaktör för Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria och för Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap) och har suttit med i redaktionsgruppen för tidskrifterna Ideas in History och Baltic Worlds . Jag har även arbetet vid Åbo Akademi och Uppsala universitet Forskningsintressen är bland annat ekokritik, nation, nationalism, litteratur, politik och genus, arbetet inom och kring Nationernas förbund, framför allt frågor om trafficking, gifta kvinnors nationalitet, internationalism