Länkstig

Thomas Rosén

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D416
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Thomas Rosén

Jag är slavist och balkanolog med inriktning på historisk lingvistik. Min aktuella forskning handlar om det ryska språkets utveckling under 1700-talet. Jag intresserar mig särskilt för frågor som rör det skrivna språkets roll i samhället, läs- och skrivkunnighet m.m. Ett annat av mina forskningsintressen är ryskans ställning i Sverige 1721-1945.

Vid Göteborgs universitet undervisar jag i ryska. Jag har tidigare undervisat vid flera olika universitet i ryska, ukrainska, albanska samt bosniska/kroatiska/serbiska.