Länkstig

Thomas Rosén

Studierektor

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D416
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Thomas Rosén

Forskning

Jag är slavist och balkanolog. Min forskning har en historisk och en modern gren:

Historisk forskning

Jag bedriver forskning inom området historisk sociolingvistik, där jag undersöker det ryska språkets utveckling under 1700-talet samt ryskans ställning i Sverige 1721–1945. Jag intresserar mig särskilt för frågor som rör det skrivna språkets roll i samhället samt läs- och skrivkunnighet.

Läs mer: Ryska på 1740-talet

Modern forskning

Jag forskar om olika aspekter på språksituationen i dagens Ukraina, däribland om språkbyte och om ukrainska myndigheters kommunikation med medborgarna.

Läs mer: Klarspråk i Ukraina: vad krig gör med offentlig kommunikation

Undervisning

Idag undervisar jag i ukrainska och ryska. Tidigare har jag undervisat vid Uppsala och Stockholms universitet i bland annat ryska, ukrainska, albanska och bosniska/kroatiska/serbiska.

Projekt

Tillsammans med dr Alla Bidniuk, Lutsk, driver jag projektet Ukrainian-Swedish-Georgian Online Dictionary Project som finansieras av Svenska institutet.