Göteborgs universitet
Bild
Events

Evenemang

Konferenser, seminarier och symposier

Förutom en intensiv seminarieveksamhet och de årligt återkommande evengemangen, såsom Europaforskardagen och Europaperspektiv, anordnar CERGU även konferenser, workshops och symposier. Merparten av dessa är internationella och helt eller delvis externfinansierade. Att CERGU är en mångvetenskaplig miljö speglas väl i evengemangen teman.

Är du intresserad av att anordna en konferens, seminarie eller symposium i samarbete med CERGU kan du kontakta CERGUs föreståndare.