Göteborgs universitet

Styrgrupp

CERGU:s styrgrupp.

Styrgruppsordförande:

Linda K. Hammarfelt

Linda Karlsson Hammarfelt, universitetslektor, biträdande Tyska
Representant för Humanistiska fakulteten
Rum F411A, Renströmsgatan 6
031-786 1780
linda.karlsson.hammarfelt@sprak.gu.se

Forskningsområden: modern och samtida tysk- och svenskspråkig litteratur; särskilt skildringar av migration, kulturell hybriditet, inter-och transkulturalitet.Ledamöter:

Katarina Leppänen, professor i idé- och lärdomshistoria 
Representant för Humanistiska fakulteten
Rum C629, Renströmsgatan 6

031-786 58 72

katarina.leppanen@lir.gu.se

Forskningsområden: 

 


 

Gregg Bucken-Knapp

Gregg Bucken-Knapp, docent i statsvetenskap och universitetslektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan
Representant för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rum C327, Sprängkullsgatan 19
031-786 5117
gregg.bucken-knapp@spa.gu.se

Forskningsområden: jämförande offentlig politik, hur mainstreampartier i Norden formulerar sin migrations- och integrationspolitik, med betoning på partiideologi som förklaringsfaktor.

 


 

Heather Congdon Fors

Heather Congdon Fors, universitetslektor vid Institutionen för nationalekonomi med statistik
Representant för Handelshögskolan
Rum E-524, Vasagatan 1
031-786 44 27 
heather.fors@economics.gu.se

Forskningsområden: genus, barnarbete, nationalekonomi

 


 

Oksana S-G

Oksana Shmulyar Gréen, universitetslektor i sociologi och arbetsvetenskap
Representant för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Skanstorget 18
031-786 4810
oksana.shmulyar@socav.gu.se

Forskningsområden: Mobilitet inom EU, familj och migration, beslutsprocesser i migration, transnationella familjer och omsorg, barn och migration, barndom och agency, livscirkel, välfärd och familjepolicyn, familjepraktiker, föräldraskap och omsorg, välfärd i Öst- och Central Europa, transnationell tillhörighet och identitet, hushållsarbete och den globala arbetsfördelning, samhällsutveckling i och migration från Ukraina. 

 


 

Thomas Erhag

Thomas Erhag, professor i juridik
Representant för Handelshögskolan
Rum C514, Vasagatan 1
031 786 5189 
thomas.erhag@law.gu.se 

Forskningsområden:
konstitutionella frågor, sociala rättigheter, personrörlighet inom EU, tillgång till sociala rättigheter, socialförsäkringen och dess finansiering.

 


 

Lisbeth Aggestam

Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap
Representant för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rum A505, Sprängkullsgatan 17
031-786 6696
lisbeth.aggestam@gu.se 

Forskningsområden: Utrikespolitiskt samarbete, EU som global aktör, politiskt ledarskap, rollteori

 


 

Roman Martin

Roman Martin, universitetslektor i ekonomiskt geografi
Representant för Handelshögskolan
Rum J815, Vasagatan 1
Telefon: 46 31 786 41 93
roman.martin@handels.gu.se

Forskningsområden: economic geography, innovation studies, regional development, regional innovation systems, business clusters, regional innovation policy, global innovation networks.

 


 

Ida Östenberg

Ida Östenberg, universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv
Representant för Humanistiska fakulteten
Rum J515, Renströmsgatan 6
ida.ostenberg@class.gu.se 

Forskningsområden: antikens Rom, dess historia och mentalitet

 


 

Adjungerade: 

Styrgruppens hedersordförande:

Rutger Lindahl

Rutger Lindahl, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet,
rutger.lindahl@pol.gu.se

Forskningsområden: Europeisk integration, utrikes- och säkerhetspolitik