Länkstig

Anton Jansson

Forskare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anton Jansson

Jag är forskare och docent i idé- och lärdomshistoria. För tillfället arbetar jag primärt på ett forskningsprojekt om ateismens historia i Sverige, finansierat av Vetenskapsrådet: ”Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968”. Detta arbete har föregåtts av några mindre pilotstudier, bland annat om ateismens lokala historia i Göteborg.

Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 2017 med avhandlingen Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker. Avhandlingen behandlade skärningspunkten mellan teologi och politiskt tänkande i Tyskland under Vormärz, tidsperioden fram till revolutionsåret 1848. Utifrån en läsning av tre för den här perioden centrala författare visar jag hur tätt sammanflätade de politiska ideologierna var med kristen teologi under denna formativa period i det moderna politiska tänkandet.

Efter det kombinerade jag undervisning i idé- och lärdomshistoria med arbete på mindre forskningsprojekt, finansierade bland annat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och Johan & Jakob Söderbergs stiftelse. Under 2019 och 2020 var jag anställd som postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Där arbetade jag i ett forskningsprojekt om humanioras historia under svensk efterkrigstid. Här studerade jag vilken roll humaniora som kunskapsområde spelade inom den kristna kulturella offentligheten, samt arbetarrörelsens folkbildning. Detta arbete resulterade bland annat i en monografi samskriven med Johan Östling och Ragni Svensson), Humanister i offentligheten, som gavs ut på Makadam förlag 2022, samt en antologi som kommer på samma förlag våren 2023.

Jag är affilierad forskare vid Centrum för kunskapshistoria, Lunds universitet (LUCK). Under forskarutbildningen var jag gästdoktorand på Ruhr-Universität i tyska Bochum, vid lärostolen för nyare historia och historieteori. Jag är föreståndare för The International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism (ISHASH), styrelsemedlem i det begreppshistoriska nätverket Concepta och medlem i styrgruppen för svenska Nätverket för politisk idéhistoria.

Mina forskningsintressen är primärt politisk idéhistoria, religion och sekularisering, samt ateistiska och sekulära idéers historia. Jag är även intresserad av humanioras historia, samt Europas idéhistoria.

Jag är även oregelbundet verksam som kulturskribent, bland annat för Göteborgs-Posten och Dixikon och sitter i styrelsen för kulturtidskriften Ord & Bild.