Länkstig

Anton Jansson

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anton Jansson

Jag är docent, forskare och vik. lektor i idé- och lärdomshistoria. För tillfället arbetar jag i min forskning primärt på ett projekt om ateismens historia i Sverige, finansierat av Vetenskapsrådet: ”Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968”.

Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 2017 med avhandlingen Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker. Avhandlingen behandlade skärningspunkten mellan teologi och politiskt tänkande i Tyskland under Vormärz, tidsperioden fram till revolutionsåret 1848. Utifrån en läsning av tre för den här perioden centrala författare visar jag hur tätt sammanflätade de politiska ideologierna var med kristen teologi under denna formativa period i det moderna politiska tänkandet.

Efter det kombinerade jag undervisning i idé- och lärdomshistoria med arbete på mindre forskningsprojekt, finansierade bland annat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och Johan & Jakob Söderbergs stiftelse. Under 2019 och 2020 var jag anställd som postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Där arbetade jag i ett forskningsprojekt om humanioras historia under svensk efterkrigstid. Här studerade jag vilken roll humaniora som kunskapsområde spelade inom den kristna kulturella offentligheten, samt arbetarrörelsens folkbildning. Detta projekt resulterade bland annat i en monografi samskriven med Johan Östling och Ragni Svensson), Humanister i offentligheten, som gavs ut på Makadam förlag 2022, samt en antologi redigerad av samma trio utgiven på samma förlag 2023: Humaniora i välfärdssamhället.

Jag är affilierad forskare vid Centrum för kunskapshistoria, Lunds universitet (LUCK). Jag har varit gästforskare vid Ruhr-Universität i tyska Bochum, samt vid Vrije Universiteit i Bryssel. Jag är föreståndare för The International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism (ISHASH) och medlem i styrgruppen för svenska Nätverket för politisk idéhistoria. Jag har tidigare varit styrelsemedlem i det begreppshistoriska nätverket Concepta.

Mina forskningsintressen är primärt politisk idéhistoria, religion och sekularisering, samt ateistiska och sekulära idéers historia. Jag är även intresserad av humanioras historia, samt Europas idéhistoria.

Jag har undervisat på samtliga nivåer, från grund- till forskarutbildning, både inom idé- och lärdomshistoria, och inom tvärvetenskapliga utbildningar som Europaprogrammet och förskollärarprogrammet. Sedan sommaren 2023 är jag studierektor för den idéhistoriska utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Jag är även oregelbundet verksam som kulturskribent, bland annat för Göteborgs-Posten och Dixikon och sitter i styrelsen för kulturtidskriften Ord & Bild.