Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anton Jansson

Forskare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anton Jansson

Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria 2017 med avhandlingen Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker. Avhandlingen behandlar skärningspunkten mellan teologi och politiskt tänkande i Tyskland under Vormärz, tidsperioden fram till revolutionsåret 1848. Utifrån en läsning av tre för den här perioden centrala författare visar jag hur tätt sammanflätade de politiska ideologierna var med kristen teologi under denna formativa period i det moderna politiska tänkandet.

Efter disputationen kombinerade jag undervisning och forskning vid Göteborgs universitet. Forskningen som finansierades främst av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och Johan & Jakob Söderbergs stiftelse utgjordes av två mindre pilotprojekt om aspekter av ateismens svenska historia.

Under 2019-20 är jag främst verksam som postdoktoral forskare vid Lunds universitet, där jag deltar i ett projekt som behandlar humanioras historia under svensk efterkrigstid. 2021 återvänder jag till Göteborgs universitet, då för ett större projekt om ateismens historia i Sverige, finansierat av Vetenskapsrådet: ”Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968”.

Vintern 2013/14 var jag gästdoktorand på Ruhr-Universität i tyska Bochum, vid lärostolen för nyare historia och historieteori. Jag har presenterat min forskning vid ett antal internationella konferenser och workshops. Jag är föreståndare för The International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism (ISHASH), styrelsemedlem i det begreppshistoriska nätverket Concepta och medlem i styrgruppen för svenska Nätverket för politisk idéhistoria.

Mina forskningsintressen är primärt politisk idéhistoria, religion och sekularisering, samt ateistiska och sekulära idéers historia. Jag är även intresserad av humanioras historia, samt Europas idéhistoria.