Göteborgs universitet
Bild
Logotyp där det står Science Faculty Magazine
Länkstig

Science Faculty Magazine

Science Faculty Magazine är ett magasin för alla som är intresserade av Göteborgs universitet och i synnerhet den verksamhet som sker vid Naturvetenskapliga fakulteten. Här kan du läsa om aktuell forskning, utbildning och samverkan.

Om tidningen

Redaktionen för Science Faculty Magazine finns på Fakultetskansliet för naturvetenskap vid Göteborgs universitet. Knutet till redaktionen finns också en vetenskaplig redaktionskommitté med representanter från Naturvetenskapliga fakulteten.

REDAKTÖR

Camilla Persson
031-786 9869
camilla.persson@science.gu.se

REDAKTION

Erika Hoff
Olof Lönnehed
Linnéa Magnusson
Tanja Thompson

KONTAKT

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 466
405 30 Göteborg

Besöksadress: Medicinaregatan 7 B, 413 90 Göteborg

E-post: info@science.gu.se

www.gu.se/naturvetenskap