Göteborgs universitet
Bild
Två fysikforskare gör färgstarka laserexperiment.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Om oss

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är en dynamisk miljö för vetgiriga. Här skapar vi möjligheter till utbildning och forskning för dig.

Fakultetens sju institutioner samlar forskning och utbildning inom ämnena biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, marina vetenskaper, matematik, miljövetenskap och molekylärbiologi.

Vi tror på nära samarbeten och strävar efter nära band mellan forskare och studenter. Möjligheterna för nästa generations naturvetare är oändliga, och vi utbildar naturvetare och matematiker som sedan kan bidra till en hållbar värld. Vi erbjuder utbildning på grundnivå, på avancerad nivå och på forskarnivå.

Välkommen att upptäcka mer, hitta nya lösningar och utforska nya frågor med oss.

Fakta om Naturvetenskapliga fakulteten

Grundutbildning

 

Forskarutbildning

2 621

Totalt antal helårsstudenter.
59 % kvinnor
41 % män

1 979

Helårsprestationer

 

49

Nyantagna forskarutbildning
45 % kvinnor
55 % män

255

Godkända Kandidatexamina
63 % kvinnor
37 % män

197

Master- och magisterexamina
60 % kvinnor
40 % män

57

Godkända Doktorsexamina
39 % kvinnor
61 % män

Naturvetenskapliga fakultetens ekonomi

1 170

 miljoner kronor i totala intäkter

-22

miljoner kronor i verksamhetsutfall

328

miljoner i externa forskningsbidrag

Fakultetens tidskrift – Science Faculty Magazine

I Science Faculty Magazine får du ett smakprov av allt spännande som sker på vår fakultet. Du får till exempel följa med på forskningsresor till exotiska miljöer, lära känna våra forskare lite bättre och få en inblick i våra studenters vardag. Magasinet ges ut två gånger per år.