Göteborgs universitet
Bild
Atrium inne i huset Natrium
Från och med hösten 2023 samlas en stor del av Göteborgs universitets naturvetenskapliga undervisning och forskning i det nya huset Natrium.
Foto: Malin Arnesson

Om oss

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är en dynamisk miljö för vetgiriga. Här skapar vi möjligheter till utbildning och forskning för dig.

Fakultetens sju institutioner samlar forskning och utbildning inom ämnena biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, marina vetenskaper, matematik, miljövetenskap och molekylärbiologi.

Vi tror på nära samarbeten och strävar efter nära band mellan forskare och studenter. Möjligheterna för nästa generations naturvetare är oändliga, och vi utbildar naturvetare och matematiker som sedan kan bidra till en hållbar värld. Vi erbjuder utbildning på grundnivå, på avancerad nivå och på forskarnivå.

Välkommen att upptäcka mer, hitta nya lösningar och utforska nya frågor med oss.

Fakta om Naturvetenskapliga fakulteten

Grundutbildning

 

Forskarutbildning

2 581

Totalt antal helårsstudenter.
58 % kvinnor
42 % män

2 019

Helårsprestationer

 

35

Nyantagna forskarutbildning
49 % kvinnor
51 % män

212

Godkända Kandidatexamina
68 % kvinnor
32 % män

200

Master- och magisterexamina
65 % kvinnor
35 % män

43

Godkända Doktorsexamina
56 % kvinnor
44 % män

Naturvetenskapliga fakultetens ekonomi

1 230

 miljoner kronor i totala intäkter

-76

miljoner kronor i verksamhetsutfall

356

miljoner i externa forskningsbidrag

Siffror hämtade ur Naturvetenskapliga fakultetens årsberättelse 2023.

Fakultetens tidskrift – Science Faculty Magazine

I Science Faculty Magazine får du ett smakprov av allt spännande som sker på vår fakultet. Du får till exempel följa med på forskningsresor till exotiska miljöer, lära känna våra forskare lite bättre och få en inblick i våra studenters vardag. Magasinet ges ut två gånger per år.