Göteborgs universitet
Bild
Två fysikforskare gör färgstarka laserexperiment.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Om oss

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är en dynamisk miljö för vetgiriga. Här skapar vi möjligheter till utbildning och forskning för dig.

Fakultetens sju institutioner samlar forskning och utbildning inom ämnena biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, marina vetenskaper, matematik, miljövetenskap och molekylärbiologi.

Vi tror på nära samarbeten och strävar efter nära band mellan forskare och studenter. Möjligheterna för nästa generations naturvetare är oändliga, och vi utbildar naturvetare och matematiker som sedan kan bidra till en hållbar värld. Vi erbjuder utbildning på grundnivå, på avancerad nivå och på forskarnivå.

Välkommen att upptäcka mer, hitta nya lösningar och utforska nya frågor med oss.

Fakta om Naturvetenskapliga fakulteten

Grundutbildning

 

Forskarutbildning

2 783

Totalt antal helårsstudenter.
60 % kvinnor
40 % män

2 059

Helårsprestationer
62 % kvinnor
38 % män

46

Nyantagna forskarutbildning
52 % kvinnor
48 % män

207

Godkända Kandidatexamina
59 % kvinnor
41 % män

188

Master- och magisterexamina
66 % kvinnor
34 % män

32

Godkända Doktorsexamina
50 % kvinnor
50 % män

Naturvetenskapliga fakultetens ekonomi

1 151

 miljoner kronor i totala intäkter

23

miljoner kronor i verksamhetsutfall

326

miljoner i externa forskningsbidrag

Fakultetens tidskrift – Science Faculty Magazine

I Science Faculty Magazine får du ett smakprov av allt spännande som sker på vår fakultet. Du får till exempel följa med på forskningsresor till exotiska miljöer, lära känna våra forskare lite bättre och få en inblick i våra studenters vardag. Magasinet ges ut två gånger per år.