Göteborgs universitet
Länkstig

Antagningsstatistik Naturvetenskapliga utbildningar

Här presenteras antagningsstatistik från det andra urvalet i den senaste ansökningsomgången (med reservation för eventuella ändringar).

Program på grundnivå HT 2023 BI BII BF HP AU1 DA Median 20221
Fysik * *   *     17,1
Sjukhusfysiker * *   *     18,85
Datorstödd fysikalisk mätteknik   * *       13,5
Biologi 17,76 18,42 3,0 1,05   * 19,25
Miljövetenskap * *   *     17,14
Geografi * * * *     16,17
Geovetenskap * * * *     17,78
Marin vetenskap 18,85 19,80   1,3   * 18,61
Molekylärbiologi 18,18 18,88 4,0 1,15     19,06
Kemi * * * *     17,36
Receptarie/Farmaci 12,20 15,21 4,0 0,1     16,62
Matematik * *   * *   17,7
Bebyggelseantikvarie * * * *     16,28
Bygghantverk         50 * 16,5
Trädgård och landskapsvård 15,60 15,90 3,5 *     14,48
Konservator * 15,52 * *     17,32
               
Behörighetsgrundande utbildning              
Naturvetenskapligt basår 16,83 17,20 3,5 0,95     18,5

 

Förklaringar

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering​
BII: Gymnasiebetyg med komplettering
BF: Betyg från folkhögskola
HP: Högskoleprovet
AU1: Alternativt urval, tex arbetsprov
DA: Direktantagning
*: Alla behöriga sökande har antagits
1Median 2022: Medianvärde bland antagna studenter på utbildningen. Observera att siffran i den här kolumnen gäller för hösten 2022.

Vad innebär antagningsstatistiken?

Antalet ansökningar till högre utbildning varierar över åren och det går inte att säga hur det kommer att se ut framöver. En stjärna i statistiken innebär att alla som sökt och tackat ja blivit erbjudna en plats. På flera av våra utbildningar har vi ungefär lika många sökanden som antalet platser.

Andra utbildningar inom och utanför Göteborgs universitet

Du kan hitta information om antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för alla utbildningsprogram och kurser på Göteborgs universitet och andra lärosäten i Sverige via Universitets- och högskolerådets statistiksida: Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet