Göteborgs universitet
Bild
Illustration i 3D med trådar som möts som i ett nät
Länkstig

Samarbeta med oss

Vi ser samverkan och samarbete som en kvalitetsdrivande aktivitet som genomsyrar vår verksamhet och som också utgör en del i arbetet för en bättre värld. Vi bidrar på olika sätt till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, ett exempel är seminarier med fokus på lösningar för olika globala utmaningar. Vi verkar för vetenskapligt grundade beslut i samhället.