Göteborgs universitet
Bild
Två lärare hukar framför ett bord

Lärarfortbildning

Naturvetenskap är ett ämnesområde som utvecklas hela tiden, och efterfrågan på lärarfortbildning ökar. Fakulteten ordnar enskilda fortbildningsdagar, särskilda fortbildningskurser som löper över en termin och poänggivande kurser särskilt lämpade för lärare.

Särskilda fortbildningsdagar för lärare

Fortbildning under vecka 44

Under vecka 44 erbjuder vi fortbildning för dig som är gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen, bland annat Ämnets dag.

Läs mer om Ämnets dag 2023

Fortbildningsdagar övriga året

Våra institutioner erbjuder olika typer av fortbildningsdagar/aktiviteter för lärare. Anmäl dig till vår e-postlista för att få senaste informationen om våra aktiviteter, eller följ oss på facebooksidan Naturvetenskap för skolan.

Forskarutbildning för lärare

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Tio forskarutbildningsämnen är kopplade till CUL, varav matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap är ett av dem.

Korsvägen

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för lärare och förskollärare.