Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 466
405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B, 413 90 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 1 G, 413 90 Göteborg

Studievägledare

Marie Svensson Strandevall 
Telefon: 031-786 9885, 0766-229885
E-post: marie.strandevall@science.gu.se 

 • Utbildningsledare 

Camilla Persson
Telefon: 031-786 9869
E-post: camilla.persson@science.gu.se 

 • Kommunikatör för studentrekrytering, annonsering och kommunikativt stöd för skolkontakter.

Per Åberg
Telefon: 031-786 2707
E-post:per.aberg@marine.gu.se

 • Vicedekan med ansvar för utbildning

Rebecka Jörnsten
Telefon: 031-772 5366
E-post: rebecka.jornsten@gu.se

 • Vicedekan med ansvar för forskning

Katarina Andersson Rask 
Telefon: 031-786 9884, 0766-229884
E-post: katarina.rask@science.gu.se 

 • Fakultetssekreterare

Ingela Dahllöf
Telefon: 031-786 9333
E-post: ingela.dahllof@bioenv.gu.se

 • Prodekan med ansvar för forskarutbildningen

Gabriella Olshammar 
Telefon: 031-786 9875, 0766-229875 
E-post: gabriella.olshammar@science.gu.se 

 • Forskarutbildningshandläggare

Mattias Hallquist 
Telefon: 031-786 90 19
E-post: mattias.hallquist@gu.se

 • Ordförande i fakultetens lärarförslagsnämnd

Linda Forsberg 
Telefon: 031-786 2644
E-post: linda.forsberg@gu.se 

 • Handläggare

Gisela Brändén
Telefon: 031-786 39 15
E-post: gisela.branden@gu.se

 • Vicedekan med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering

Tanja Thompson 
Telefon: 031-786 9886, 0766-229886
E-post: tanja.thompson@science.gu.se 

 • Kommunikationschef och biträdande kanslichef

Marie Jensen 
Telefon: 031-786 9851, 0766-229851 
E-post: marie.jensen@science.gu.se 

 • Samordnare för extern samverkan

Camilla Persson
Telefon: 031-786 9869
E-post: camilla.persson@science.gu.se 

 • Kommunikatör för studentrekrytering, annonsering och kommunikativt stöd för skolkontakter

Gustav Bertilsson Uleberg 
E-post: gustav.bertilsson.uleberg@science.gu.se 
Telefon: 031-786 5250, 0709-344400 

 • Kanslichef

Tanja Thompson
E-post: tanja.thompson@science.gu.se 
Telefon: 031-786 9886, 0766-229886 

 • Biträdande kanslichef och kommunikationschef

Lista över all personal vid Fakultetskansliet för naturvetenskap

Göran Hilmersson
Telefon: 031-786 9022
E -post: hilmers@chem.gu.se

 • Dekan med ansvar gentemot rektor och universitetsstyrelse för fakultetens verksamhet

Ingela Dahllöf
Telefon: 031-786 9333
E-post: ingela.dahllof@bioenv.gu.se

 • Prodekan