Göteborgs universitet
Bild
Två forskarstudenter gör experiment i laboratorium
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Forskarutbildning

Har du många frågor och drivs av att hitta spännande svar? Har du en masterexamen inom naturvetenskap, matematik eller kulturvård, men vill veta mer om ditt ämne? Som doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten utvecklar du dina färdigheter i att formulera frågeställningar, analysera resultat och arbeta självständigt.

Utbildningen sker vanligtvis i forskargrupper och kan föra dig till exotiska miljöer som Antarktis, Amazonas, Stilla havet eller Latnjajaure i norra Sverige. För en doktorsexamen läser du kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. En utbildning på forskarnivå innebär fyra års heltidsstudier som vanligtvis inkluderar ett visst mått av undervisning, vilket gör att den reella tiden ofta blir fem år.